صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان در مورد بازداشت قاتلين استاد ربانى کمک خواهد نمود

پاکستان در مورد بازداشت قاتلين استاد ربانى کمک خواهد نمود

پاکستان به هيئت افغان اطمينان داده است،که در بازداشت نمودن قاتلين استاد ربانى با آنها کمک خواهد نمود. زردشت شمس آتشه کلتورى سفارت افغانستان در اسلام آباد روز (٣قوس) به آژانس خبرى پژواک گفته بود،که به رهبرى جنرال حسام الدين معاون رياست امنيت ملى يک هيئت ٩نفره عازم اسلام آباد گرديده است.

وى افزوده است که اين هيئت به روز چهار شنبه با شمارى از مقامات پاکستانى ملاقات نموده و روز پنجشنبه برعلاوه رحمان ملک وزير داخله پاکستان با شمارى از مقامات ملاقات خواهد کرد.

بعد از ملاقات ميان هر دو طرف يک اعلاميه مشترک پخش گرديد که در آن پاکستان به هيئت افغان در مورد قضيه قتل استاد ربانى اطمينان هرنوع کمک را داده بود.

در اين اعلاميه ايکه از طرف وزارت داخله پاکستان منتشر گرديد آمده است که هيئت اعزامى افغان به رهبرى جنرال حسام الدين حسام با رحمان ملک وزير داخله پاکستان ملاقات نمود.

منبع افزوده است که در اين ملاقات هر دو طرف بر جوانب مختلف قتل استاد ربانى گفتگو نموده اند.

اعلاميه به نقل از رحمن ملک وزير داخله پاکستان نگاشته است،که آنها نيز بر قتل استاد ربانى نگرانى شان را اظهار نموده اند.

وزير داخله پاکستان به هيئت افغان اطمينان داد،که پاکستان در قضيه قتل استاد برهان الدين ربانى با دولت افغان کاملاً کمک خواهد نمود.

از طرف ديگر ، محمدعمر داوود زى سفير افغانستان در اسلام آباد به اين هيئت مهمانى داده و از کمک پاکستان در مورد قضيه قتل استاد ربانى با هيئت افغان سپاسگذارى نمود.

استاد برهان الدين ربانى رئيس جمهور پيشين و رئيس شوراى عالى صلح به تاريخ ٢٩سنبله سال روان خورشيدى طى يک حمله انتحارى در منزلش در وزيراکبرخان شهر کابل به قتل رسيد.

بعد از اين رويداد امنيت ملى و وزارت داخله افغانستان بعد از تحقيقات اعلان نمود،که حمله کننده بر استادربانى تبعه پاکستانى بود و اين پلان را در شهر کويته طرح نموده بود.

حکومت در آن زمان جهت بررسى اين موضوع فيصله نموده بود تا يک هيئت را عازم پاکستان نمايد،اما ادعا داشت که پاکستان در اين مورد کمک نمى نمايد،اما اين ادعا از طرف پاکستان رد گرديده و وعده هرگونه کمک و همکارى را نمود.

هفته قبل در ختم لويه جرگه عنعنوى در کابل در قطع نامه ٧٦ماده يى نيز آمده بود،تا يک هيئت جهت بررسى قتل استادربانى عازم پاکستان گردد.