صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گیلانی: افغانستان با ثبات به مفاد پاکستان است

گیلانی: افغانستان با ثبات به مفاد پاکستان است

یوسف رضا گیلانی، نُخست وزیر پاکستان روز سه شنبه در دیدارش با هیئت بریتانوی گفت که افغانستان با ثبات، آباد و مستقل به نفع پاکستان است.

آقای گیلانی گفته است که پاکستان از روند صلح که از سوی افغان ها راه اندازی شده است حمایت می کند.

وی افزود که ترور برهان الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح افغانستان، روند صلح را در افغانستان را به کندی مواجه کرده است و دولت وی با نماینده گان افغانستان در بررسی چگونگی ترور آقای ربانی همکاری خواهد کرد.

برهان الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح در بیستم سپتمبر سال روان میلادی در خانه اش واقع وزیر اکبر خان شهر کابل زمانی کشته شد که با فردی که گفته می شد پیام مهمی از طالبان با خود آورده است، دیدار می کرد.

ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که قاتل آقای ربانی شهروند پاکستان بوده و نقشۀ ترور وی در شهر کویتۀ پاکستان طرح ریزی شده است.

هئیت بریتانوی به منظور گفتگو روی پیمان راهبردی میان بریتانیا و پاکستان به این کشور سفر کرده اند.