صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صندوق بین المللی پول: کمک مالی به افغانستان مشروط به اصلاحات است

صندوق بین المللی پول:  کمک مالی به افغانستان مشروط به اصلاحات است

صندوق بین المللی پول گفته است که اگر افغانستان گام هایی در بخش اصلاحات مالی در ماه های پیش رو بردارد، بسته جدیدی از قرضه ها به این کشور را درنظر می گیرد.افغانستان پیش از این از خالی شدن بودجه دولتی ابراز نگرانی کرده بود.

صندوق بین المللی پول سال گذشته در پی گزارش هایی در مورد فساد و سوءمدریت در کابل بانک، بزرگ ترین بانک خصوصی افغانستان، برنامه های خود در افغانستان را به تعلیق در آورد.

اکسیل شیمیل فینگ، رییس ماموریت صندوق بین المللی پول در افغانستان روز دو شنبه گفت: افغانستان در اقدام هایی به هدف تامین ثبات اقتصادی و مالی پیشرفت های اساسی کرده است. کامل شدن این پیشرفت ها اساس یک برنامه جدید (قرضه دهی) را فراهم می کند. ما از پیشرفت های حاصل شده استقبال می کنیم .

سال گذشته زمانی که کابل بانک با بحران سوء مدیریت و فساد رو به رو شد، بانک مرکزی افغانستان کنترول آن را به دست گرفت. مقام ها گفته بودند که این بانک حدود 500 میلیون دالر قرضه بدون اسناد داده است. حکومت افغانستان آن زمان گفته بود تلاش می کند قرضه های داده شده از سوی این بانک را جمع آوری کند. حکومت گفته بود که قادر خواهد بود تا دو سوم قرضه های کابل بانک را که بیش از 900 میلیون دالر می شود، دوباره جمع آوری کند.

عبدالقدیر فطرت، رییس پیشین بانک مرکزی افغانستان در ماه جون از مقام اش کناره گیری کرد و به امریکا فرار نمود. او گفته بود که به دلیل نقشی که در بررسی قضیه کابل بانک داشته است، زندگی اش در خطر است. اما سارنوالی افغانستان از او انتقاد کرد و گفت که او شریک جرم است.

در پی تعلیق بخشی از کمک های جامعه جهانی به افغانستان، این کشور دو هفته پیش گفت اگر این کمک ها از سر گرفته نشود، تا سه ماه دیگر با کمبود بودجه مواجه خواهد شد. عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان گفته است که اگر افغانستان و صندوق بین المللی پول به نتیجه نرسد، دو سه ماه بعد با مشکلات مالی رو به رو می شود.

حمایت صندوق بین المللی پول از افغانستان برای این کشور مهم است، زیرا این حمایت ثابت می کند که مسایل مالی افغانستان از نزدیک توسط کشورهای کمک کننده دیده بانی می شود.

رییس ماموریت بخش افغانستان صندوق بین المللی پول افزود: در چند روز اخیر مقام های افغان و صندوق بین المللی پول در مورد آجندای اصلاحات ساختاری پالیسی مالی و اقتصادی به تفاهمی رسیده اند که می تواند از یک برنامه قرضه حمایت کند .

اکسیل شیمیل فینگ افزود: مقام های افغانستان تعهد کردند که شماری از اقدام های باقی مانده را در ماه های پیش رو تکمیل کنند، و وقتی که این کارها انجام شد، انتظار می رود که هیات اجرایی صندوق بین المللی پول تقاضای برنامه قرضه جدید را در نظر بگیرد .(دویچه وله)