صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آیساف در مورد حملات راکتی پاکستان بر حریم افغانستان تحقیق می کند

آیساف در مورد حملات راکتی پاکستان بر حریم افغانستان تحقیق می کند

نیرو های بین المللی مستقر در افغانستان می گویند، گزارش ها در خصوص حملات راکتی پاکستان بالای مناطق شرقی افغانستان را با جدیت مورد بررسی قرار می دهند.

سخنگوی آیساف دیروز ( سه شنبه ) در یک نشست خبری در کابل گفت که پس روشن شدن انگیزه و علت این حادثه تصمیم خواهند گرفت که برای جلوگیری از این رویداد چه باید انجام شود.

پس از گذشت حدود یک هفته از حملات تازهء راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان، آیساف در این مورد ابراز نظر کرده و می گوید که این مساله را با جدیت دنبال می کند.

جنرال کارستن جکوبسن سخنگوی نیرو های بین المللی کمک به امنیت یا آیساف به روز سه شنبه به خبرنگاران در کابل گفت: با بررسی گزارش ها در مورد حملات راکتی پاکستان تلاش می شود که حقایق این رویداد بر ملا شود.

وی در مورد گفت: گزارش ها در ارتباط به واقعات مناطق شرقی افغانستان را جدی گرفته و آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

مقام های افغان را در روشن شدن حقایق کمک می کنیم و سپس تصمیم گرفته خواهد شد که چه باید انجام شود.

باید متیقن شویم که گزارش ها دقیق است و بعداً نیرو های امنیتی افغان را در هر جایی که نیاز باشد حمایت خواهیم کرد.

سخنگوی آیساف پس از آن در این مورد به طور مختصر تبصره می کند که از این نیرو ها که پیوسته می گویند به خاطر حفاظت از افغان ها به این کشور آماده اند، انتقاد می شود که در ارتباط به حملات راکتی پاکستان سکوت اختیار کرده اند.

حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان به تازه گی از سر گرفته شده و به گفته مقامات تا حال بیش از 500 راکت بر ولایات کنر و نورستان پرتاب شده است.

وزارت خارجهء افغانستان به روز دوشنبه در اعتراض به حملات راکتی پاکستان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد و نگرانی عمیق حکومت افغانستان را در این مورد به او ابراز کرد.

سخنگوی آیساف در بخش از صحبت هایش شبکهء حقانی را یک گروهی تروریستی توصیف کرد و بر مبارزه مشترک با این شبکه تاکید کرد.

آقای جکوبسن گفت که تماس ها از مجرای دیپلوماتیک با پاکستان ادامه دارد تا این کشور اقدامات بیشتر را علیه شبکهء حقانی انجام دهد.

وی افزود: قسمیکه آگاهی دارید تلاش های دیپلوماتیک ادامه دارد تا حکومت پاکستان گام های بیشتر را علیه شبکهء حقانی در آن سوی سرحد بر دارد.

این یک سازمان تروریستی و شبکهء جنایت کار است و در هر دو طرف سرحد در افغانستان و پاکستان فعالیت دارد .

ما باید یک جا با این شبکه بجنگیم.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که مقام های امریکایی در این اواخر حکومت پاکستان و سازمان استخباراتی این کشور را متهم به داشتن ارتباط با شبکهء حقانی کرده است.

گفته می شود که همین مساله سبب تیره گی روابط واشنگتن و اسلام آباد نیز شده است.

مقام های پاکستانی گفته اند در صورتی که امریکا به انتقاد های خود از پاکستان ادامه بدهد یک متحد اش را از دست خواهد داد.

نیروهای بین المللی در حالی گزارش ها در مورد حملات راکتی از آن سوی سرحد بر افغانستان را مورد بررسی قرار می دهند که به گفتهء وزارت دفاع ملی افغانستان و والیان کنر و نورستان، این حملات راکتی از سوی اردوی پاکستان صورت می گیرد.(رادیو ازادی)