صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران هفت زندانی افغان را اعدام نمود

ایران هفت زندانی افغان را اعدام نمود

دولت ایران هفت زندانی افغان را که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده بود، اعدام کرد. نظر به معلومات شماری از اعضای مجلس سنا که به آژانس خبری وخت داده شده است این هفت افغان اعدام شده ده روز قبل توسط ارگانهای قضایی و عدلی ایران که متهم به قاچاق مواد مخدر بود در ایران اعدام شده اند.

عارف الله پشتون رییس کمیسیون امور بین الملل مجلس سنا در مصاحبه با آژانس خبری وخت گفت: هفت زندانی افغان ده روزپیش از سوی ارگانهای قضایی ایران اعدام شده است وحال پولیس مرزی ایران اجازه نمی دهد تا اجساد این افغانهای به وارثان شان داده شود.

رییس کمیسیون امور بین المللی مجلس سنا علاوه می نماید که این کار پولیس و دولت ایران خلاف تمام مقررات و اصول روابط بین الملل است،زیرا هیچ کشوری حق ندارد تا مانع اجساد اتباع کشوری دیگری شود.

وی از دولت و پولیس ایران خواست تا هر چه زودتر اجساد اعدام شده گان را به وارثان شان بدهد.

مولوی عبدالوهاب سناتور ولایت تخار که در جمع 7 اعدام شده یکی از آنان از جمله نزدیکان شان است به اژانس خبری وخت گفت: اسعمیل که یکی از نزدیکان ما است ده روز قبل در ایران اعدام شده است و حال پولیس مرزی ایران نمی گذارد که خانواده هایشان اجساد فرزندان شان را بدست آورند.

وی این عمل دولت و پولیس ایران را تقبیح نموده و خواهان تسلیم دهی اجساد اعدام شده ګان به خانواده های شان گردید.

آقای عرفان می افزاید که این موضوع را با سفیر افغانستان مقیم ایران در جریان گذاشته و همچنان با مقام های سفارت ایران در کابل هم صحبت نموده تا این موضوع را حل کند.

قابل یاد آوریست که فعلا در زندانهای ایران 3800 افغان که به اتهام جرایم مختلف بازداشت شده است،بسر می برند و 223 تن از آنان که متهم به قاچاق مواد مخدر هستند محکوم به اعدام شده اند.(وخت)