صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفارت سعودى در کابل باز مي شود

سفارت سعودى در کابل باز مي شود

در حالى که وزارت ارشاد حج و اوقاف ميگويد که قراراست سفارت سعودى درکابل در جريان همين هفته باز شود، ٢١ هزار پاسپورت آمادۀ اخذ ويزه براى عزيمت به حج بيت الله شريف است.

اين سفارت پس ازحملات مسلحانه و انتحارى ٢٢ سنبله در چهارراهى عبدالحق در شهرکابل که از يک تعمير نيمه کاره ؛ سفارت امريکا، قوماندانى عمومى نيروهاى آيساف، دفاتر رياست امنيت ملى و يک تعداد تاسيسات دولتى هدف حملات راکتى قرارگرفت، تا حال مسدود ميباشد.

در نزديک اين تعمير نیمه کاره، سفارت عربستان سعودى نيز موقعيت دارد.

در اين حملات مسلحانه و انتحارى که براى ٢٠ ساعت دوام کرد و طالبان مسووليت آنرا بدوش گرفتند، شش تن کشته و ٣٣ تن مجروح گرديدند که بيشترين آنها را افراد ملکى تشکيل ميدادند.

پس از حملات، سفارت عربستان سعودى مسدود شده و اين کار، مشکلات ويزه را براى عازمين حج به بار آورده است.

داعى الحق عابد معين ادارى و مالى وزارت ارشاد حج و اوقاف دیروز(٤ ميزان) به آژانس خبرى پژواک گفت که براساس معلومات مقامات عربستان؛ قرار است سفارت اين کشور روز چهارشنبه هفتۀ جارى باز شود.

وى علاوه کرد که طبق برنامۀ قبلى آنها ،قراربود که روز چهار شنبه همين هفته ، پرواز ها از مزار شريف و فرداى آن از کابل آغاز شود، اما امکان دارد که پرواز هاى عازمين حج با دو روز تاخير آغاز گردد.

عابد افزود: تاحال بيست ويک هزار پاسپورت را داخل سيستم وزارت خارجه عربستان ساخته ايم که بايد ويزه ميدادند، ما تشويش داريم که اگر سفارت سعودى باز نشود و ويزه ندهد، پروسه حج دچار مشکل خواهد شد.

سفارت سعودى در حالى مسدود است که امسال ٣٠ هزار تن از افغانستان؛ جهت حج بيت الله شريف، عازم عربستان سعودى مى شوند و حدود يک و نيم ماه به عيد قربان و مراسم حج باقى مانده است.

از سوى ديگر، فرامرز تمنا معاون سخنگوى وزارت امور خارجه ميگويد که کارمندان سفارت عربستان درهنگام رويداد چهار راهى عبدالحق به آنها اطلاع داده بودند که براى حفظ جان شان در جاى امن خواهند رفت و با مذاکراتى که با مقامات عربستان داشته اند قراربود که ديروز کار شانرا آغاز نمايند.

اما او علاوه کرد که قتل استاد برهان الدين ربانى ؛رييس شوراى عالى صلح و سه روز ماتم باعث تاخير در بازگشايى سفارت سعودى گرديده است.

تمنا گفت که بر اساس اين مذاکرات، قرار است که سفارت عربستان کار خود را در جريان همين هفته در کابل آغاز نمايد.

وى تصريح کرد: ما در اين مورد هم توافق نموده ايم تا با آغاز به کارسفارت ، کارمندان آن با شتاب بيشتر در کار ها سعى نمايند تا اختلالى که در پروسه ويزه به وجود آمده به حد اقل برسد.

گفتنى است که خبرنگار پژواک هفتۀ گذشته که از مقابل سفارت سعودى در کابل ديدار کرده بود،محافظين امنيتی آن گفته بودند که سفير و کارمندان سفارت با شروع حملات چهارراهى عبدالحق در يک طياره مخصوص به کشور شان رفته وتا هنوز نيامده اند.