صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی بلخ: مخالف نظام نیستم، آماده استفاده از سلاح هستیم

والی بلخ: مخالف نظام نیستم،  آماده استفاده از سلاح هستیم

عطا محمد نور، والی بلخ و از اعضای ارشد جمعیت اسلامی افغانستان به دنبال ترور برهان الدین ربانی گفته که در صورت نیاز از سلاح استفاده خواهد کرد.

برهان‌الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح و رهبر جمعیت اسلامی روز سه شنبه گذشته، ۲۹ سنبله در اثر انفجار انتحاری در خانه خود کشته شد.

در پی ترور او رهبران جمعیت اسلامی و هواداران این حزب در سراسر افغانستان برنامه آشتی با شورشیان و وضعیت امنیتی کشور را به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار داده اند.

یکی از کسانی که انتقادهای صریح و تندی را علیه استراتژی امنیتی دولت مطرح کرده، عطا محمد نور، والی بلخ و از اعضای برجسته جمعیت اسلامی است.

آقای نور به بی‌بی‌سی گفت: به مجاهدین گفتم و به رئیس جمهوری هم در صحبت رو در رو گفتم که در سیاست نظام و در بخش ارگانهای امنیتی و کشفی تغییرات اساسی بیاید. هدف مشخص من اصلاح سیاست در بخشهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی دولت است.

او افزود: در صورتی که دولت به ما جواب نه بدهد، ما به مجاهدین مراجعه می کنیم؛ با سلاح یا بی سلاح و با استفاده از حق مدنی، با استفاده از دموکراسی و حتی با استفاده از سلاح آماده هستیم که از آرمانهای دینی و کشور خود حمایت کنیم.

والی بلخ تاکید کرد که هدف او براندازی نظام نیست و او خود را حامی نظام می‌داند، اما گفت که دولت باید سیاستهای ناکام را کنار بگذارد و اشتباهات رفع شود.

او افزود که اگر دولت توانایی دفاع از آرمانهای مردم، تحقق دموکراسی واقعی و جلوگیری از تروریسم را نداشته باشد، از مجاهدین به عنوان نیرویی که تجربه جنگ با شوروی سابق و طالبان را دارند، در راه مشروع استفاده شود.

این عضو ارشد جمعیت اسلامی گفت: هر چیز معیاری و مرحله‌ای دارد. این بار از خط سرخ گذشته و بالاخره رهبر ما و رهبر جهاد و مقاومت را شهید کردند. ضروری بود و باید حرف نهایی خود را در مورد ترور رهبر شهید خود می‌گفتیم.

عطا محمد نور پیش از این گفته است که پس از ترور رئیس شورای عالی صلح برنامه آشتی با طالبان معنی ندارد . او با عنوان کردن این موضوع انتقادهای تندی را علیه این برنامه، که از برنامه‌های اصلی حکومت حامد کرزی شمرده می‌شود، مطرح کرده است.

اما آقای کرزی هنگام تشییع جنازه رهبر جمعیت اسلامی در شهر کابل تاکید کرد که به برنامه آشتی با شورشیان را ادامه می‌دهد و اما با کسانی که به گفته او مخالف صلح باشند در مشورت با مردم، برخورد جدی خواهد کرد.

در روزهای گذشته شماری از هواداران جمعیت اسلامی در شهرهای مختلف افغانستان دست به راهپیمایی زده و خواستار شناسایی و مجازات عاملان ترور برهان‌الدین ربانی شده‌اند.

آنها نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را در مورد جلوگیری از ترور او و ورود فرد بمبگذار به خانه آقای ربانی متهم به سهل انگاری و کوتاهی کرده اند.

برخی از رسانه‌های نزدیک به مواضع جمعیت اسلامی هم در این روزها انتقادهای تندی را علیه برخی مقامهای دولتی در این زمینه مطرح کرده‌اند.

شماری از اعضای جمعیت اسلامی هم گفته اند حادثه ترور برهان الدین ربانی باید از سوی سازمان ملل متحد، تحقیق شود.(بی بی سی)