صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهارصد خانواده درباميان متوارى شده اند

چهارصد خانواده درباميان متوارى شده اند

نزدیک به چهار صد خانواده به علت خشکسالی از ولسوالی یکاولنگ ولايت باميان به ساير ولايات بيجا شده اند. مسوولان ولسوالى يکاولنگ ميگويند که اين بيجا شد گان از اواسط تابستان به اينسو صورت گرفته و خانواده ها با فروش تمام اموال و مواشى شان به ولايات کابل، هرات، بلخ وغزنى رفته اند.

محمدناصر فیاض ولسوال یکاولنگ با ابراز نگرانی از این وضعیت به آژانس خبرى پژواک گفت که خشکسالی شدید؛ بیش از نصف حاصلات زراعتی را در اين ولسوالی آسیب رسانده است.

وی ميگويد:طبق سروی که از طرف ولسوالی صورت گرفته ؛ پنجاه درصد حاصلات نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.بيشتر این حاصلات شامل گندم، جواری، جو و مُشنگ می باشد.

ولسوال مى افزايد که اين عده خانواده ها ازمناطق خاکده ،زردگاه ،چهل برج و سیاه درۀ يکاولنگ بيجا شده اند.

فياض افزود: اگرراه حل براى اين وضعيت سراغ نشود؛ روند بیجا شدن مردم ادامه خواهد یافت.

محمدعلم باشندۀ سیاه دره ميگويد که از قریه شان ١٢خانوادۀ زراعت پيشه به شمول پسر کاکايش ،به شهرهای کابل، هرات ومزار شریف کوچیده اند.

وی افزود : آنان کسانی بودند که زمین کافی نداشتند وزمینى را که کشت کرده بودند حاصل نداد، به همين منظور مجبور به ترک قریه گرديده اند.

موصوف علاوه کرد: مردم وقتی غذا برای خوردن نداشته باشند مجبور میشوند کوچ نمایند تا اولادهاى شان از گرسنگی تلف نشود.

محمد علم گفت : ما مردم فقیریم وآنچه را که پیدا میکنیم روزمره آنرا مصرف میکنیم، ذخیره وپس انداز نداریم... وقتی خشکسالی یا دیگرآفت زراعت را میگیرد، اقتصاد مارا فلج کرده مجبور میشویم کوچ نماييم.

انجنير محمد طاهر عطايی ریيس زراعت بامیان نيز ميگويد که وضعيت نه تنها در يکاولنگ ، بلکه در ولسوالى هاى ورث، سيغان و پنجاب نيز نگران کننده بوده و شمارى از خانواده ها از اين ولسوالى ها نيز بيجا شده اند، اما آمار دقيق در دسترس ندارد.

به گفتۀ ریيس زراعت بامیان، نظر به سروی آنها، امسال به علت خشکسالى ٤١هزار تن گندم برداشت شده است که نسبت به سال گذشته؛ کاهش اضافه از ١٤٥٠٠ تن گندم را نشان ميدهد.

رئيس زراعت بامیان ميگويد که امسال به بیست هزار تن گندم نیاز دارند تا جلوکوچ های دسته جمعی را بگیرند واین کمک را نیز از کمیته حالات اضطرار تقاضا کرده اند.

به گفتۀ مسوولان محلى درزمستانى که پيش رو است، راه هاى مواصلاتى به علت برفبارى بسته خواهند شد، کميتۀ آمادگى با حوادث بايد مواد خوراکى را قبل از زمستان دراين ولسوالى ها ذخيره کند، در غيرآن، کمک رساندن در زمستان به مردم مشکل و حتى نا ممکن خواهد بود.

اما محمد رضا رفعت ریيس کمیته آمادگى با حوادث بامیان ميگويد که تمام گزارشات ونیازمندی های مردم بامیان را به دفتر مرکزی شان در کابل ارسال نموده ومنتظر تصمیم گیری آنها هستند.

وی افزود که مقدارى گندم نیز در ذخیره های ولسوالی ها ومرکز بامیان موجود است که در صورت وخیم شدن اوضاع از آن استفاده خواهند کرد.

گفتنى است که مسوولان محلى ولسوال ورس در تابستان امسال، از ناحيۀ خشکسالی و ضرر رسيدن به حاصلات زراعتى ابراز نگرانى نموده، گفته بود که نزدیک به چهل درصد از جمعیت ١٦٠ هزار نفری این ولسوالی، دست به کوچ زده اند وبه شهرهای هرات، مزار شریف، کابل وغزنی رفته اند.

مسوولان زراعت باميان ميگويند که ٩٥ در صد مردم اين ولايت، زراعت پيشه و مالدار بوده و اقتصاد آنها برهمين دو پيشه متکى است.