صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

به دنبال حمایت شماری از وکلا از فیصله کمسیون انتخابات؛ برخورد فزیکی وکلا در ولسی جرگه

به دنبال حمایت شماری از وکلا از فیصله کمسیون انتخابات؛ برخورد فزیکی وکلا در ولسی جرگه

در حالی که ریاست جمهوری و کمسیون مستقل انتخابات پیروز اعلان کردن 9 کاندید معترض را پایان بخش جنجال های انتخاباتی در کشور می خوانند، اما این کار کمسیون انتخابات، سبب شده تا شماری از اعضای ولسی جرگه در داخل مجلس به جان هم بی افتند.

به روز شنبه ولسی جرگه بعد از آن شاهد برخورد فزیکی و مشاجره لفظی میان وکیلان بود، که شهزاده شاهد یک عضو مجمع پارلمانی اصلاح طلبان در ولسی جرگه، به نماینده گی از اعضای این مجمع حمایت شان را از فیصله اخیر کمسیون انتخابات اعلان کرد.

پس از آن که شهزاده شاهد بخشی از متن بیانیه یی مجمع پارلمانی اصلاح طلبان را به خوانش گرفت، نخست سیمین بارکزی یگانه خانمی که اسمش در فهرست وکلایی شامل است که حق وکالت از آنان سلب شده، از جا برخاست و چادر سیاهش را به صورت آقای شاهد پرتاب کرد و وی را سیاه روی خطاب کرد.پس از آن همه وکلا از چوکی های شان برخاستند و شماری از آنان بر یک دیگر حمله ور شدند و تعدادی هم شهزاده شاهد را غلام پاکستان خواندند. به دنبال برخورد های فزیکی و مشاجرهء لفظی رییس مجلس ختم نشست عمومی را اعلان کرد.

تعدادی از وکیلان حضور شان را در داخل تالار ولسی جرگه حفظ کردند، اما برخی از اعضای مجمع پارلمانی اصلاح طلبان برای شرکت در نشستی که دقایق بعد، از سوی این مجمع در محوطهء ولسی جرگه برگزار می شد، تالار را ترک کردند.
نشست برگزار شد و مجمع پارلمانی اصلاح طلبان با نشر اعلامیهء سه مادهء حمایت اش را از فیصلهء کمسیون انتخابات اعلام کرد.

شهزاده شاهد یک تن از اعضای این مجمع این اعلامیه را به خوانش گرفت: نخست، مجمع پارلمانی اصلاح طلبان علی رغم برخی از ابهامات فیصله یی کمسیون مستقل انتخابات افغانستان را یگانه راه حل بیرون رفتن از معضله دانسته و از تطبیق آن حمایت می کند. دوم، به خاطر مصالح و منافع ملی لازم است به بحران موجود نقطه یی پایان گذاشته شود. سوم، افرادی که از فیصله کمسیون مستقل انتخابات متضرر شده اند، از جانب جناب رییس جمهور اعاده حیثیت شوند.

معضلهء انتخابات زمانی وارد مرحلهء جدید شد که کمسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز یکشنبه هفتهء گذشته 9 کاندید معترض انتخابات را برنده اعلام کرد و به روز چهارشنبه به آنان اسناد وکالت توزیع کرد.گفته می شود، این اقدام کمسیون انتخابات، نه تنها معضلهء انتخابات پارسال را حل نساخته، بلکه باعث افزایش جنجال ها بر سر نتایج این انتخابات شده است.(رادیوازادی)