صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دوطالب توسط مردم غزنی کشته وزخمی شدند

دوطالب توسط مردم غزنی کشته وزخمی شدند

جمعه شب دومخالف مسلح دولت زمانی که می‌خواستند از مردم قریه پیرزاده شهرغزنی عشر جمع آوری کنند، توسط مردم این قریه کشته و زخمی شدند. زرور زاهد، فرمانده پولیس غزنی ضمن ابراز این مطلب می‌گوید: طالبان می‌خواستند به زور از باشنده گان این قریه عشر جمع آوری کنند، اما مردم محل ازدادن عشر خود داری نموده که درنتیجه بین مردم محل وطالبان درگیری صورت گرفت.

درنتیجۀ این درگیری یک طالب کشته و یک تن دیگرآن زخمی شد. فرمانده پولیس غزنی می‌افزاید که ما درتلاش هستیم تا فرد زخمی را نیز دستگیر کنیم.

طالبان در مورد این رویداد به رسانه‌ها چیزی نگفته‌اند. گفتنی است که قریۀ پیرزاده مربوط شهر غزنی است، در سه کیلومتری و در سمت جنوب شرق این شهر موقعیت دارد.