صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در آستانه عید سعید فطر؛ افراد توانمند با مردم بی بضاعت مساعدت کنند

در آستانه عید سعید فطر؛ افراد توانمند با مردم بی بضاعت مساعدت کنند

در حالی که کمتر از یک هفته دیگر به فرا رسیدن عید سعید فطر باقیمانده و آماده گی ها برای تجلیل از این روز ها در سراسر افغانستان ادامه دارد، رییس جمهور کرزی از افراد توانمند درخواست می کند تا برای مردم بی بضاعت در این روز ها مساعدت بکنند.

آقای کرزی در بیانیهء نوبتی رادیویی اش خطاب به موسسات خیریه و تاجران افغان گفت که دین اسلام هم حکم کرده تا در چنین روز ها باید افراد نیازمند را کمک کرد. به گفتهء آقای کرزی در صورتی که در همسایه گی افراد توانمند، مردم نادار و کسانی که توان گرفتن آماده گی برای عید را ندارند موجود باشند، برای آنان نیز تجلیل از عید خوش آیند نخواهد بود.

از سرمایه داران و تاجران امید دارم تا زنان بیوه، اطفال یتیم، مردم بی بضاعت و آن عده از ریش سفیدان و مریضانی را که توان کار کردن را ندارند، در ایام عید فراموش نکرده و کمک های لازم را به آنان بکنند. برای موسسات کمک کننده و خیریه در کشور نیز می گویم که برای فرا رسیدن عید چند روز محدود باقیمانده، به زودترین فرصت ممکن کمک های خود را به شهرها و مناطق دوردست برای مردم مستحق برسانند.

در حالی که در این روز ها مردم برای گرفتن آماده گی به خاطر روز های عید برای خرید لباس های نو و مواد خوراکی گونه گون به بازار ها می روند، اما هستند تعدادی از فامیل ها در بخش های مختلف افغانستان که حتی قادر به دریافت غذای شبانه روزی شان نیستند.

ده ها فامیل از مناطق مختلف این کشور که هم اکنون در منطقهء چمن حضوری شهر کابل در زیر خیمه ها زنده گی می کنند، نیز از جملهء همین فامیل ها به شمار می روند. برای اینکه این فامیل ها در چه وضعیتی قراردارند و چگونه از عید تجلیل می کنند به کمپ چمن حضوری رفتیم و با برخی آنان صحبت کردیم:

من خانم خانه هستم، بیوه می باشم در چمن حضوری زنده گی می کنم. کسی ندارم تا برایم کار کند و کمک کند. از تجار افغان می خواهیم که اول از الله کمک می خواهیم دوم باید این ها با ما همکاری کنند.

افغانستان از جملهء کشور های به شمار می رود که در حال حاضر صد ها هزار نفر در این کشور در زیر خط فقر زنده گی می کنند. نبود سرپناه، زمینه های کاری و خشک سالی ها از مشکلات اساسی است که ظرف چند سال اخیر افراد فقیر را در این کشور به شکل روز افزون بیشتر ساخته است.

از سوی دیگر نا امنی های پیهم نیز بر پیکر اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد کرده و مردم را از خانه های شان بیجا ساخته است.(رادیو ازادی)