صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرزی: تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات اجرا می شود

کرزی: تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات اجرا می شود

حامد کرزی تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات این کشور مبنی بر سلب صلاحیت ۹ نفر از اعضای مجلس نمایندگان را تائید کرده و آن را "اجرایی" دانسته است. این نخستین واکنش دفتر حامد کرزی به جنجالهای انتخابات پارلمانی پس از اعلام تصمیم کمیسیون انتخابات این کشور است.

این واکنش، در عین حال، دفتر رئیس جمهور کرزی را یک بار دیگر رو در روی مجلس نمایندگان افغانستان قرار می دهد که اعلام کرد، تصمیم کمیسیون انتخابات را نمی پذیرد. مجلس نمایندگان گفت که تصمیم کمیسیون انتخابات "غیرقانونی" است و هیچ نهادی، به شمول کمیسیون انتخابات، صلاحیت تغییر نتایج انتخابات را پس از اعلام نتایج نهایی ندارد.

با این حال، ریاست جمهوری به اجرایی بودن تصمیم کمیسیون انتخابات تاکید کرده است. سیامک هروی، از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان به بی بی سی گفت: "با فرستادن حکم ریاست جمهوری که در آن صلاحیت تصمیم گیری نهایی به کمیسیون مستقل انتخابات محول شد، از جانب ریاست جمهوری تمام قضایای مربوط به انتخابات پارلمانی پایان یافته تلقی می گردد."
او ادامه داد: "اما عوامل و مشکلاتی که باعث پیچیدگی نتایج انتخابات گردید، بعد از بررسی، همراه با اقدامات از جانب ریاست جمهوری اعلام می شود."

آقای کرزی اخیرا کمیسیون انتخابات را موظف کرد تا در مورد جنجالهای انتخابات پارلمانی تصمیم نهایی بگیرد حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان که اخیرا کمیسیون انتخابات را موظف کرد تا در مورد جنجالهای انتخابات پارلمانی تصمیم نهایی بگیرد، امیدوار بود که این تصمیم گیری، قناعت هر دو طرف - هم مجلس نمایندگان و هم نامزدهای معترض انتخابات - را برآورده کند.

اما حالا دیده می شود که تصمیم گیری کمیسیون انتخابات، نه تنها مخالفت ها در داخل مجلس نمایندگان را از بین نبرده، بلکه اعتراضهای جدیدی را نیز در میان نامزدهای معترض به نتایج انتخابات افغانستان بوجود آورده است. این نامزدهای معترض، خواستار تطبیق حکم دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی هستند که به جابجایی شصت و دو نفر از اعضای کنونی مجلس با نامزدهای معترض رای داده بود.

صدها نفر از این نامزدهای معترض، اخیرا در کابل دست به تظاهرات زده علیه کمیسیون انتخابات و نمایندگی سازمان ملل متحد شعار دادند. نمایندگی های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در کابل، پیش از این از تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان حمایت کرده بودند.(بی بی سی)