صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیست متهم بمبگذاری انتحاری در آزاد می‌شوند

بیست متهم بمبگذاری انتحاری در آزاد می‌شوند

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان دستور داده است که بیست کودک که به اتهام تلاش برای بمبگذاری انتحاری در بازداشت به سر می برند تا عید فطر امسال از زندان آزاد شوند. نیروهای امنیتی افغانستان این کودکان را، که بیشتر آنها کمتر از شانزده سال سن دارند، به اتهام قصد دست زدن به حمله انتحاری در مناطق مختلف این کشور بازداشت و زندانی کرده اند.

آقای کرزی در دیداری با شماری از این کودکان بازداشتی که در کاخ ریاست جمهوری صورت گرفت گفت که آنان باید به آغوش خانواده های خود برگردند. این کودکان در دیدار با آقای کرزی توضیح دادند که چگونه آموزش دیدند و طالبان آنها را برای بمبگذاری انتحاری به کجا می فرستادند و سرانجام چگونه دستگیر شدند.

یکی از این کودکان که در شهر قندهار بازداشت شده است، گفت: من در جوی آب‌بازی می‌کردم که طالبان آمدند و در کنارم ایستاد شدند، مرا به منطقه سنزیری بردند و بمب به بدنم بستند، مرا به نزدیک یک پاسگاه بردند و گفتند که سرهای دو سیم بمب را به هم وصل کن، بعد بالا بیا و آمریکایی در انفجار بجای تو کشته می‌شوند و تو نجات می‌یابی.

اما یکی از این کودکان که حالا هیجده سال سن دارد، در این مراسم گفت که مایل است به جهاد ادامه دهد و تاکید کرد که اگر آزاد هم شود، دست از اقدامات مسلحانه برنخواهد داشت. پیش از این، آزادی متهمان بمبگذاری انتحاری در افغانستان انتقادهای زیادی را علیه حکومت این کشور برانگیخته است.

منتقدان آزادی بمبگذاران انتحاری تاکید کرده اند که این افراد را باید محاکمه کرد و نه آزاد. اخیرا اداره امنیت ملی افغانستان هم پیشنهاد کرده است که باید دادگاه ویژه ای برای محاکمه افراد متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی تشکیل شود.
هنوز مشخص نیست که این پیشنهاد از سوی آقای کرزی و قوه قضائیه پذیرفته خواهد شد یا نه.

سال گذشته دولت افغانستان در پی درخواست جرگه مشورتی صلح برای آزادی زندانیان طالبان، به تلاشهایی برای آزاد شدن این زندانیان مبادرت کرد. آقای کرزی آشتی با طالبان را از برنامه های اصلی حکومت خود خوانده است و به نظر می رسد که یکی از اهداف آزادی زندانیان طالبان ایجاد حسن نیت و تشویق گروه طالبان به مصالحه باشد.(بی بی سی)