صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان تصمیم کمیسیون انتخابات را نپذیرفت

مجلس نمایندگان تصمیم کمیسیون انتخابات را نپذیرفت

مجلس نمایندگان تصمیم کمیسیون انتخابات به سلب صلاحیت ۹ نفر از اعضای این مجلس را رد کرده است. این مجلس در جلسه عمومی خود در روز چهارشنبه، دوم سنبله بحث های طولانی در مورد تصمیم کمیسیون انتخابات داشت.
شماری از اعضای مجلس خواستار جستجوی راه سومی برای حل جنجالهای انتخاباتی بودند، اما برخی دیگر به رد تصمیم کمیسیون انتخابات تاکید داشتند.

سرانجام، مجلس با اکثریت آرا تصمیم گرفت که هیچ تغییری در ترکیب کنونی مجلس نمایندگان وارد نخواهد شد و تصمیم کمیسیون انتخابات در مورد جابجایی ۹ نفر از اعضای کنونی مجلس با ۹ نفر از نامزدهای معترض انتخابات غیرقانونی دانسته شد.

مجلس نمایندگان افغانستان تاکید کرد که هیچ نهادی صلاحیت تغییر نتایج انتخابات پارلمانی را ندارد. پیش از این، شماری از اعضای مجلس نمایندگان در گفتگوهای جداگانه با تصمیم کمیسیون انتخابات مخالفت نشان داده بودند، اما حالا این موضوع رسما در جلسه عمومی مجلس نمایندگان تائید شده است.

به نظر می رسد این موضعگیری، به جنجالهای انتخاباتی در افغانستان که ظرف حدود یک سال گذشته جریان داشته، یک بار دیگر دامن خواهد زد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اخیرا کمیسیون انتخابات را موظف کرد تا در مورد این جنجالها تصمیم نهایی بگیرد و امیدوار بود که این تصمیم گیری، قناعت هر دو طرف - هم مجلس نمایندگان و هم نامزدهای معترض انتخابات - را برآورده کند.

دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان پیشتر به سلب صلاحیت شصت و دو نفر از اعضای کنونی مجلس نمایندگان به دلیل تقلب در انتخابات رای داده بود. این تصمیم با حمایت دهها نفر از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات پارلمانی افغانستان روبرو شد که ادعا دارند در نتیجه تقلب در انتخابات نتوانسته اند به مجلس نمایندگان راه پیدا کنند.

اما کمیسیون انتخابات در تصمیم گیری نهایی حکم دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را در نظر نگرفت و به جای شصت و دو نفر، تنها به سلب صلاحیت ۹ نفر از اعضای کنونی مجلس نمایندگان رای داد. این مسئله، نه تنها مخالفت ها در داخل مجلس نمایندگان را زنده نگهداشت، که اعتراضهای جدیدی را در میان نامزدهای معترض انتخابات نیز بوجود آورد.

این افراد، روز سه شنبه تظاهرات گسترده ای را در مرکز شهر کابل راه اندازی کرده و علیه کمیسیون انتخابات و نمایندگی سازمان ملل متحد شعار دادند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، پیشتر از تصمیم کمیسیون انتخابات حمایت کرده بود.(بی بی سی)