صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت معارف فعالیت ده موسسه آموزشی خصوصی را ممنوع کرد

وزارت معارف فعالیت ده موسسه آموزشی خصوصی را ممنوع کرد

وزارت معارف (آموزش و پرورش) افغانستان فعالیت ده نهاد خصوصی آموزشی را به دلیل کیفیت پائین تدریس متوقف کرده و فعالیت دو نهاد مشابه دیگر را به حالت تعلیق درآورده است. این نهادها شامل مکاتب خصوصی و نهادهای خصوصی آموزش متوسطه یا نیمه عالی بوده است.

وزارت معارف افغانستان می گوید، این تصمیم پس از آن گرفته شد که نزدیک به هفتاد نهاد آموزشی در شهر کابل، شامل مکاتب، مدارس دینی، نهادهای تربیت معلم و مکاتب حرفه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. صدیق پتمن، معاون این وزارت به خبرنگاران گفت که به جز سیزده نهاد آموزشی، در سایر این نهادها مشکلات مختلفی مشاهده شده است.

او گفت که کیفیت آموزشی در ده نهاد به شدت پائین بوده که منجر به ممنوعیت فعالیت آنها شد، اما به سایر این نهادها هشدار داده شده تا کیفیت آموزش خود را بالا ببرند و تعدادی دیگر نیز جریمه نقدی شده اند. سایر مشکلاتی که این نهادها براساس ارزیابی وزارت معارف داشته اند کمبود معلمان حرفه ای، دریافت شهریه زیاد از دانش آموزان و نداشتن مجوزهای لازم اداری برای ادامه فعالیت بوده است.

وزارت معارف افغانستان می گوید در نظر است برنامه ارزیابی کیفیت تدریس در نهادهای خصوصی افغانستان، در سراسر این کشور اجرا شود. هم اکنون بیش از پانصد و بیست مکتب خصوصی و همچنین چندین نهاد خصوصی نیمه عالی در افغانستان فعالیت دارد.

براساس آمار رسمی، تنها در مکاتب خصوصی حدود یکصد و شصت هزار دانش آموز درس می خوانند که این رقم، دو درصد کل دانش آموزان افغانستان را تشکیل می دهد. فعالیت مکاتب خصوصی در افغانستان سابقه طولانی ندارد و تنها چند سالی از آغاز به کار آنها در این کشور می گذرد.

این مکاتب برای آغاز به کار، باید مجوز وزارت معارف افغانستان را داشته باشند و نیز از ضوابط تدریس مورد نظر این وزارت که در مکاتب دولتی رایج است پیروی کنند. تدریس زبانهای خارجی از جمله انگلیسی در بسیاری از این مکاتب به شکل جدی دنبال می شود و برخی از آنها، بخش اعظم درسهای خود را به زبان انگلیسی ارایه می کنند.

این برنامه درسی با استقبال بسیاری از خانواده های افغان روبرو شده است که می خواهند کودکان شان با زبان انگلیسی آشنایی پیدا کنند. در همانحال، وزارت معارف افغانستان تاکید کرده است که هیچ مکتب خصوصی اجازه نخواهد داشت تا به دانش آموزان از صنف (کلاس) اول تا ششم، زبان خارجی تدریس کند.(بی بی سی)