صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای ٩ کانديد انتخابات ولسى جرگه سند وکالت توزیع شد

برای ٩ کانديد انتخابات ولسى جرگه سند وکالت توزیع شد

کمیسون مستقل انتخابات افغانستان؛ برای ٩ کانديد معترض انتخابات ولسى جرگه که در نتیجه بررسی های تازه این کمیسون به اين جرگه راه یافته ، سند وکالت توزیع کرد. فضل احمد معنوی رییس کمیسون مستقل انتخابات دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که در تامین حق این ٩ تن از دقت کامل کار گرفته نشده بود و بعد از بررسی مجدد کمیسون مستقل انتخابات، معلوم گردید که آنها بیشترین ارا را در حوزه های انتخاباتی خود؛ بدست آورده بودند.

به اساس معلومات منبع محمودخان سليمانخيل به عوض عبدالقدير نماينده فعلى پکتيکا در ولسى جرگه ، سارنوال عبدالرؤف به عوض عبدالولى نيازى نماينده بدخشان و حاجى عاشق الله وفا به عوض محمدظاهر غنى زاده نماينده ولايت بغلان، احمدخان سمنگانى به عوض محمدطاهر زهير از ولايت سمنگان، گل محمد پهلوان به عوض شاکر کارگر از فارياب، نثاراحمد غوريانى به عوض محمد رفيق شهير در هرات و رحيمه جامى به عوض سمين بارکزى از همين ولايت، معلم ميرولى به عوض مسعود خان نورزى از هلمند و حميد الله توخى به عوض عبدالحبيب انديوال از ولايت زابل به ولسى جرگه معرفى شده اند.

به گفتۀ معنوی این افراد در نتایج ابتدایی اعلان شده توسط کمیسيون مستقل انتخابات در سطح ولایات مربوطه شان رای اول و یا رای دوم را داشتند؛ اما نظر به بررسی هاى کمیسيون شکایات انتخاباتی از لیست نهایی حذف شده بودند.
اين در حالى است که قبلا کميسيون يادشده، برعدم تغيير در نتايج اعلام شده انتخابات ولسى جرگه تاکيد مى کرد .

معنوی میگوید که کمیسون مستقل انتخابات در آن زمان، از لحاظ قانون نمى توانست در نتایج اعلان شده توسط کمیسون شکایات انتخاباتی مداخله کند.
او اضافه می کند: امروز که صلاحیت های کمیسون شکایات انتخاباتی منحیث کل به کمیسون مستقل انتخابات انتقال یافته و از لحاظ زمانی؛ فرمان رییس جمهور افغانسان حامد کرزی میتواند کار کمیسون مستقل انتخابات را توجیه کند، به همین لحاظ این کمیسون اقدام کرد.

وى گفت که نظر به قانون انتخابات صلاحیت های کمیسون شکایات انتخاباتی دو ماه بعد از اعلان نتایج انتخابات به کمیسون مستقل انتخابات منتقل می شود. معنوی میگوید ٩ تنى که با معرفى شدن وکلاى جديد حالا کرسی های خود را در ولسى جرگه از دست مى دهند با وکلای که تازه به ولسی جرگه معرفی میشوند در تقابل قرار ندارند.

او میگوید ٩ وکیل از ٨ ولایت بنابر رای کافی که دارند وارد ولسی جرگه مى شوند و کسانى که رای کافی را برای حفظ کرسی خود از ولایت مربوطه اش ندارد؛ از ولسی جرگه خارج میشود. رییس کمیسون مستقل انتخابات گفت: ٩ نفر که از ولسی جرگه صلب صلاحیت میشوند متقلب نیستند بلکه رای لازم را برای حفظ کرسی خود در اختیار ندارند.

براى بررسى تقلب هاى انتخابات سال گذشته ولسى جرگه؛ زمانى محکمه اختصاصى ايجاد شد که نتايج نهايى انتخابات از سوى لوى سارنوالى نادرست خوانده شد. محکمه اختصاصى بعد از بررسى، ٦٢ نامزد معترض را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى نمود تا از آن طريق به ولسى جرگه معرفى و در عوض ٦٢ تنى که دراين کميسيون برنده شناخته شده بود ، عضويت شانرا در جرگه از دست دهند.

فیصله در مورد جنجالهای انتخابات ولسی جرگه ؛ چندى قبل بعد از بررسى فيصله محکمه اختصاصى در محکمه استيناف در نتیجه حکم رییس جمهور دوباره به کمیسيون مستقل انتخابات سپرده شد. اما ائتلاف حمایت از قانون که ١٠٤ عضو فعلی ولسی جرگه عضویت آنرا دارد میگوید که هیچ تغيیری را در ترکیب فعلی ولسی جرگه قبول ندارند و به هیج فردی اجازه نخواهد داد که جای یکی از وکلای قبلی در ولسی جرگه را بگیرد.

کمیسون مستقل انتخابات در حالی از معرفی ٩ تن از مجموع ٦٢ کاندید معترض به ولسی جرگه خبر میدهد که این کاندیدا با هم سوگند یاد کرده بودند که هیچ فیصله را که منجر به تغیير در فیصله محکمه اختصاصی انتخابات ولسی جرگه و یا معرفی تعداد کم ازین مجموع به ولسی جرگه شود، نمی پذیرند.

این ٦٢ نامزد معترض گفته بودند اگر بنابر فیصله قرار شود ٦١ تن آنها به ولسی جرگه راه پیدا کنند، بازهم این فیصله را قبول نمیکنند. محمود خان سلیمان خیل یکتن از جمله ٩ نامزدى است که تازه به ولسی جرگه معرفی شده است .

وى میگوید فیصله کمیسون مستقل انتخابات را قبول ندارد و تا زمانی که همه ٦٢ کاندید که به اساس فیصله محکمه اختصاصی برنده اعلان شده اند، به ولسی جرگه راه پیدا نکنند به اعتراض خود ادامه خواهد داد. او میگوید راه یابی ٩ کاندید معترض به ولسی جرگه؛ آغاز است برای راه یابی ٦٢ کاندید دیگر.

موصوف اضافه کرد: این اقدام کمیسون نتیجه مظاهره هاى ما است ما روی موقف قبلی خود ایستاد هستیم، زیرا محکمه ما را برنده اعلان کرده است. وى گفت که به ولسى جرگه مى رود و در آنجا صداى نامزدان معترض ديگر را بلند خواهد کرد.