صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشرانو جرگه: بی تفاوت بودن مشرانو جرگه خیانت سیاسی است

مشرانو جرگه: بی تفاوت بودن مشرانو جرگه خیانت سیاسی است

به دنبال جنجال های انتخابات ولسی جرگه، اعضای مشرانو جرگه آماده گی شان را برای میانجیگری بین سه قوه مبنی بر حل جنجال انتخابات اعلام نمودند. فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه دیروز در جلسه ای عمومی مجلس در مورد جنجال انتخابات ولسی جرگه گفت: دروضعیت فعلی بی تفاوت بودن مشرانو جرگه یک خیانت سیاسی است . وی افزود مشرانو جرگه مکلف است که در میان هر دو جناح میانجگری کند.

عارف الله پشتون یکی از سناتوران با تایید سخنان رییس مشرانوجرگه گفت: حاضر هستیم تا بحران بین ولسی جرگه، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را حل نماییم و به بحران کنونی نقطه پایانی دهیم. اما مولوی فیضی یکی از سناتوران با اعلام میانجیگری مخالفت نمود و گفت که باید مجلس سنا بی طرفی خود را حفظ نموده و نباید در مقابل ولسی جرگه موقف گیری نماید.

به گفته وی حذف 62 تن از نماینده گان بر حال ولسی جرگه سبب بحران در کشور می شود. مولوی عرفان یکی دیگری از سناتوران تاکید می ورزد که بایدجنجال انتخابات از مجرای قانونی با در نظر داشت منافع علیاکشور حل شود و نباید ازاحساسات کار گرفته شود.

گفتنیست که جنجال بر سر نتایج انتخابات ولسی جرگه زمانی اوج گرفت که محکمه خاص انتخابات نام 62 تن از وکلای بر حال را اعلام نمود که از مجلس حذف شوند،اما هفته پیش رییس جمهور در فرمانی تمام جنجال های نتایج انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار نمود.