صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محمد کریم خلیلی: آینده افغانستان وابسته به وضعیت زنان ومادران می باشد

محمد کریم خلیلی:  آینده افغانستان وابسته به وضعیت زنان ومادران می باشد

رئیس اجرائیوی صندوق جمعیت ملل متحد، بعدازظهر دیروز با محمدمحمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور ملاقات و گفتگو نمود. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر، در این دیدار که سرپرست وزارت صحت عامه، معاون سر منشی ملل متحد، مدیر اجرایی و مسئول حوزوی صندوق جمعیت ملل متحد و نیز نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان نیز حضور داشتند، اوسو تیم هین رئیس اجرائیوی صندوق جمعیت ملل متحد با محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در مورد وضعیت زنان در افغانستان، چگونگی ارتقاء ظرفیت و کاهش مرگ و میر مادران بحث و تبادل نظر نمودند.

محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور عنعنات و رسوم نادرست نسبت به زنان را از جمله مهمترین عوامل محرویت زنان در افغانستان برشمرد. وی اظهار داشت در فصل جدید با توجه به فراهم آوری زمینه حضورگسترده زنان درعرصه های سیاسی و اجتماعی، کاهش میزان مرگ و میرمادران، حضور بالای زنان در مکاتب و دانشگاهها و غیره گامهای خوبی نسبت به رفع محرویت زنان در کشور برداشته شده است اما با آنهم هنوز تا رسیدن زنان به جایگاه واقعی شان فاصله زیادی وجود دارد.

وی همچنین بر حضور هرچه بیشتر زنان در ساختارهای سیاسی واجتماعی کشور تاکید نموده و اظهار داشت که آینده افغانستان وابسته به وضعیت زنان و مادران می باشد. در این دیدار رئیس اجرائیوی صندوق ملل متحد نیز دستاوردها و پیشرفتهای افغانستان را در زمینه کاهش مرگ و میر مادران و ارتقاء ظرفیت زنان خوب و امیدوار کننده توصیف نموده و تاکید داشت که تعلیم و تربیت یکی از شاخصهای مهم در زمینه بهبود وضعیت و ارتقاء وضعیت زنان بوده و می تواند در سایر زمینه¬ها نیز به بهبود وضعیت زنان کمک نماید.

معاون رئیس جمهور همچنین با اشاره به وجود خشونت علیه زنان و ازدواج اجباری در کشور تصریح نمود که دولت زمینه بهبود وضعیت زنان افغانستان و مبارزه با این پدیده های منفی علیه زنان مصمم و جدی بوده و با متخلفین در این زمینه برخورد جدی و قانونی خواهد نمود.