صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احتمال سلب صلاحیت برخی از نمایندگان پارلمان

احتمال سلب صلاحیت برخی از نمایندگان پارلمان

کمیسیون انتخابات می گوید، بررسی آنها در مورد ادعاهای تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور، می تواند به سلب صلاحیت برخی از اعضای مجلس نمایندگان منجر شود. فضل احمد معنوی، رئیس این کمیسیون می گوید که کمیته ویژه ای را برای بررسی این ادعاها تشکیل داده اند و انتظار می رود نتیجه کار این کمیته تا حدود یک هفته دیگر مشخص شود.

حامد کرزی، هفته گذشته با صدور فرمانی، صلاحیت تصمیم گیری نهایی در مورد جنجالهای انتخاباتی این کشور را به کمیسیون انتخابات داد. اما آقای کرزی در این فرمان تاکید کرد که تصمیم گیری کمیسیون انتخابات، باید با در نظر داشت حکم دادگاه استیناف صورت گیرد. در این حکم، شصت و دو نفر از اعضای کنونی مجلس نمایندگان به تقلب در انتخابات متهم شده و عضویت آنها در مجلس از آنان گرفته شده است.

رئیس کمیسیون انتخابات که با بی بی سی صحبت می کرد، گفت که آنها مجبور هستند با توجه به تصمیم دادگاه استیناف در مورد جنجالهای انتخاباتی تصمیم گیری کنند و این مسئله، می تواند به سلب صلاحیت برخی از اعضای مجلس بیانجامد.
آقای معنوی گفت: کمیته کاری ما بعد از ایجاد طرزالعمل (دستور کار)، وارد قضیه شده و بعد خواهیم دید که مطابق با معیارها، آیا کسانی در داخل پارلمان از آن متاثر خواهند شد یا نه؟ و خواهیم دید که چه کسانی (به پارلمان) راه پیدا خواهند کرد.
آقای معنوی که دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را غیرقانونی می داند، در گفتگو با بی بی سی نیز تاکید کرد که این دادگاه صلاحیت بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات را نداشته است.

اما او در جواب به این سوال که چگونه براساس تصمیم این دادگاه که از نظر آنها غیرقانونی بوده، کار خواهند کرد، گفت: این خواست ما نیست. موضوعی است که ما خواسته و یا نخواسته باید کار کنیم... این کار با تاسف به گردن ما انداخته شده است.

رئیس کمیسیون انتخابات هشدار داد که بررسی این جنجالها و حذف احتمالی برخی از نمایندگان از مجلس، می تواند به ایجاد بحران منجر شود. او گفت: باور من این است که این محکمه (دادگاه ویژه انتخاباتی) صلاحیت بررسی این قضیه را نداشت و ما آنچه که پیشبین بودیم که باعث بحران خواهد شد، حالا شاهد بحران هستیم.

آقای معنوی افزود: حالا هم جدا نگران بروز بحران هستیم. ما ترس از بحرانهای جدید هم داریم. انتخابات پارلمانی افغانستان پس از آن جنجالی شد که دهها نفر از نامزدهای انتخابات ادعا کردند که در نتیجه تقلب نتوانسته اند به پارلمان راه پیدا کنند.
کمیسیون انتخابات با بررسی این ادعاها، بروز تقلب در انتخابات را پذیرفت و یک میلیون و سه صد هزار رای را باطل اعلام کرد.

با این حال، سر و صداها در مورد بروز تقلب در انتخابات خاموش نشد و نامزدهای معترض، کمیسیون انتخابات را نیز به حمایت از تقلب متهم کردند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، دادگاه ویژه ای برای بررسی این ادعاها تشکیل داد و صلاحیت تصمیم گیری در مورد انتخابات را به این دادگاه سپرد.

این دادگاه شصت و دو نفر از اعضای کنونی مجلس نمایندگان را به تقلب متهم کرده و خواستار حذف عضویت آنها از مجلس شد. اما این تصمیم به جنجالها دامن زد تا آنکه رئیس جمهور کرزی، دوباره تصمیم گیری در مورد انتخابات را به کمیسیون انتخابات واگذار کرد.(بی بی سی)