صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تلاش افغانستان برای جلوگیری از اخراج مهاجران از ایران

تلاش افغانستان برای جلوگیری از اخراج مهاجران از ایران

وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان میگوید قرار است در آینده نزدیک هیاتی را به ایران بفرستد تا مقامهای این کشور را راضی سازد از تصمیم خود برای خروج یک میلیون و چهار صد هزار مهاجر افغان صرف نظر کنند. ایران اعلام کرده است که مهاجرین افغان غیرقانونی در این کشور را اخراج میکند و گفته است که آنها با گرفتن ویزا، میتوانند دوباره وارد ایران شوند.

هم اکنون حدود دو و نیم میلیون مهاجر افغان در ایران اقامت دارند که از این میان یک میلیون و چهارصد هزار تن آنها به صورت غیرقانونی در این کشور به سر میبرند. جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یک شنبه (23 اسد 1390) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت تلاش میشود تا مشکلات پناهجویان افغان در ایران حل شود.

موسی زی افزود: آماده هستیم که در چارچوب یک هیات بلند رتبه از جانب افغانستان با مقامات ایران در این مورد صحبتهای همه جانبه صورت گیرد تا باشد که راه حلی که موجب رضایت هر دو دولت و همچنین متضمن حقوق مهاجران افغان در ایران باشد، پیدا شود .

مقامهای دولت افغانستان میگویند در شرایط کنونی افغانستان شرایط مناسبی برای بازگشت پناهجویان از کشورهای همسایه ندارد. اخراج مهاجران افغان از ایران در سالهای اخیر یکی از موضوعات جنجال برانگیز میان افغانستان و ایران بوده است.

تحلیلگران می گویند ایران از مهاجران به عنوان یک حربه سیاسی استفاده میکند و هر زمانی که خواسته باشد بر افغانستان فشار وارد کند، دست به اخراج دسته جمعی مهاجرین میزند. اخیراً هیاتی از پارلمان افغانستان به ایران سفر کرد و یکی از مسایل مورد بحث این هیات موضوع مهاجرین افغان در ایران بود.

محمد محقق، رییس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه پارلمان افغانستان که در جلسه عمومی در رابطه به سفر هیات پارلمانی افغانستان به ایران گزارش میداد گفت مقامهای ایرانی وعده کرده اند مهاجرینی را که با خانوادههای شان در ایران زندگی میکنند، اقامت بدهند، ولی مهاجرین مجرد باید به افغانستان برگردند و پس از اخذ ویزا دوباره میتوانند به ایران بروند.

آقای محقق گفت اختلاف نظر بر سر اخراج مهاجرین غیرقانونی به گفتگوهای تندی میان هیات پارلمانی افغانستان و مقامات ایرانی منجر شد: وزیر داخله (ایران) بر سر اخراج مهاجرین افغان بسیار جدی بود، چون مجلس آن کشور تصویب کرده بود. بین اعضای هیات ما و وزیر داخله ایران گپهای سخت تبادله شد. یک کمی دق شدیم با همدیگر، چون گپهای سخت گفته شد اما بعداً لابی هایی انجام دادیم و برای آنها گفتیم که چرا دست به اخراج میزنند؟ .

در همین حال وزارت خارجه میگوید هیات افغانی تلاش خواهد کرد تا پیش از عملی شدن طرح ایران برای اخراج مهاجرین افغان، توافقی صورت گیرد که هم حقوق مهاجران در نظر گرفته شود و هم طرفین روی آن به توافقی برسند.
موسی زی گفت: مذاکرات مشخصاً در رابطه به قانونمند ساختن مهاجرین افغانی در ایران است، مهاجرینی که فاقد اسناد هستند. امیدواریم قبل از تطبیق طرح ایران گفتگوها نتیجه دهد.