صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناکار آمد بودن بازسازی میدان هوایی در بامیان

ناکار آمد بودن بازسازی میدان هوایی در بامیان

فعالین نهاد های جامعه مدنی، احزاب سیاسی، نمایندگان مردم وشورای ولایتی بامیان با امضا نمودن فیصله نامه خواهان لغو ساختن میدان هوایی دشت عیسی خان شدند. امضاء کننده گان گفته اند مردم ولایت بامیان در محو کشت کوکنار، پروسه دی دی آر، دایاک، تأمین امنیت، حکومت داری خوب و حمایت از قانون در رأس اولین ولایت های افغانستان بوده است؛ پس چه دلایلی وجود دارد که مردم این ولایت مورد بی مهری و کم توجهی مقامات دولت مرکزی قرار می گیرند؟

آنان فیصله نامۀ پنج ماده یی را به امضاه رسانیده اند که در آن از دولت خواسته شده به جای بازسازی میدان هوایی دشت عیسی خان که یک میدان موقتی است باید میدان هوایی بین المللی شیبرتو را بسازند. درماده اول این فیصله نامه آمده است: اعمار و بازسازی میدان هوایی دشت عیسی خان از انکشاف شهر بامیان و اجرای ماستر پلان شهری جلوگیری می کند.

در این نامه ابراز نگرانی شده که ساختن و ترمیم میدان هوایی دشت عیسی خان سبب خواهد شد که میدان هوایی بین المللی شبرتو ساخته نشود. همچنین آمده است که سرو صدا و امواج صوتی ناشی از فرود و بلند شدن هواپیماها سبب آسیب های روانی، کاهش ضریب هوشی کودکان و ناراحتی باشنده گان اطراف میدان هوایی می شود.

امضاء کننده گان، مصرف پنج ملیون دالر را برای ساختن یک میدان موقتی ، مصرف بی مورد بودجه و یک کار بیهوده ذکر نموده اند. پیش از این مقامات وزارت ترانسپورت وهوانوردی در بامیان گفته بودند مبلغ پنج میلیون دالر را جهت باسازی میدان هوایی کنونی بامیان اختصاص داده اند تا خط رنوه این میدان پخته کاری گردیده تا برای نشت هواپیماهای بزرگ آماده شود.

میدان هوایی دشت عیسی خان که میدان هوایی قدیم بامیان با باند حدود دوهزار مترمی باشد در مرکزماستر پلان شهر بامیان، بین منازل رهایشی مردم قرار دارد. اما میدان هوایی بین المللی شبرتو که یک ساحه وسیع می باشد درحدود 35 کیلومتری غرب شهربامیان، در مسیر ولسوالی یکه ولنگ و پارک ملی بند امیر موقعیت دارد.

اما داکترحبیبه سرابی والی ولایت بامیان در واکنش به این مصوبه گفت: تشویش های مردم بی مورد است واین پیام مردم را در مرکز با مقامات بلند دولتی انتقال می دهد و در صدد یک راه حل اساسی می باشد.