صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۱ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان: بدون تبادلۀ اسرا هيچ نوع گفتگویی صورت نگرفته است

طالبان: بدون تبادلۀ اسرا هيچ نوع گفتگویی صورت نگرفته است

طالبان مسلح ميگويند که بدون تبادلۀ زندانيان با برخى کشورها در مورد جنگ جارى به شمول امريکا ، با هيچ جناح مذاکرات را انجام نه داده اند. خبرنامۀ که از سوى طالبان مسلح به تاريخ ١٥ سرطان منتشر شده، آمده است که مانند گذشته: جهان غرب ، يکبار ديگر در مورد مذاکرات طالبان با امريکا، اخبار بى بنياد را منتشر نموده اند.

در خبرنامه آمده است که رسانه هاى مذکور، جهت مغشوش کردن اذهان مردم، چنين شايعات را پخش ميکنند. اما زمانيکه گفتگوها از جانب مقامات طالبان و يا سخنگويان آنها رد شوند، پس از آن براى مدت خاموشى اختيار ميکنند

منبع افزوده است: هيچ مسوول طالب ،عليه خط مش خود مؤقف ويژه ندارد و مطابق ارشادات سران خود عمل ميکنند. طالبان در خبرنامۀ خود گفته اند که آنها تاکنون در مورد جنگ جارى با هيچ جناحى مذاکره ننموده اند و اگر تماس را هم برقرار کرده اند به ارتباط خارجيهايى بوده که نزد آنها اسير اند.

آنها به طور نمونه از مذاکراتى ياد آورشدند که در سال .٢٠٠٧ ميلادى، پيرامون کوريايهاى ربوده شده ، از شهر غزنى صورت گرفت. همچنان در خبرنامه آمده است که غرض رهايى اتباع اختطاف شدۀ فرانسوى، چندين بار با کشور متبوع آنها نيز گفتگو صورت گرفته است. طالبان مسلح اين خبرنامه را درحالى پخش نمودند که در اين آواخر درکنار شمار رسانه هاى خارجى ،مقامات افغان و امريکايى نيز در مورد مذاکرات مستقيم با طالبان اظهارات نموده اند.(