صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حملات مخالفین در شرق کشور افزایش یافته است

حملات مخالفین در شرق کشور افزایش یافته است

محدود شدن ساحهء فعالیت مخالفان در شمال و جنوب کشور، سبب شده تا آنان دامنهء جنگ را به شرق این کشور بکشانند. این سخن را جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی به خبرنگاران در کابل گفت.
جنرال عظیمی در این مورد افزود: توجه و تمرکز دهشت افگنان و تروریست های داخلی و خارجی بیشتر به شرق افغانستان است. در شرق افغانستان نقاط که بیشتر آسیب پذیر اند هم از لحاظ صعب العبوری و هم از لحاظ عبور و مرور که می توانند به آنطرف سرحد انجام دهند.

وزارت دفاع ملی در حالی از افزایش حملات مخالفان در شرق افغانستان خبر می دهد، که به گفتهء سخنگوی این وزارت هم اکنون درگیری شدید، میان نیروهای افغان و مخالفان در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان ادامه دارد.
این درگیری صبح روز سه شنبه بعد از آن آغاز شد، که شورشیان بر چندین پوستهء امنیتی قوای سرحدی افغان در ولسوالی کامدیش هجوم بردند. سخنگوی وزارت دفاع ملی ، می گوید وضعیت در این ولسوالی وخیم تر از آنچه است که رسانه ها گزارش داده اند.

گفته شده در جریان درگیری جاری در ولسوالی کامدیش در کنار کشته شدن چندین مخالف دولت، به نیروهای افغان نیز تلفات وارد شده است، اما آقای عظیمی به طور مشخص در مورد تلفات بجا مانده از این درگیری چیزی نگفت.
وزارت دفاع ملی در حالی از تحرکات تازهء مخالفان در شرق کشور خبر می دهد، که به گفتهء سخنگوی این وزارت ، حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی هم چنان ادامه دارد. اما وی گفت، مذاکرات با مقام های پاکستان در سطوح مختلف ادامه دارد، تا جلو این حملات گرفته شود.

ظرف یک ماه اخیر به گفتهء مقام های افغان، نزدیک به 800 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های سرحدی کنر، ننگرهار، خوست و پکتیا پرتاب شده است.
در حالی که شماری از افغانها تماس های دیپلوماتیک حکومت افغانستان با پاکستان را در جهت رفع این معضله بی نتیجه خوانده و می خواهند نیروهای افغان به اقدام باالمثل متوسل شوند، اما رییس جمهور کرزی گفته است، هرگز جان غیرنظامیان پاکستان را با پرتاب راکت بر آن کشور در خطر نمی اندازند.(رادیو آزادی)