صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقامات وزارت داخله از افزایش پولیس زن در آینده خبر می دهند

مقامات وزارت داخله از افزایش پولیس زن در آینده خبر می دهند

با آنکه مسوولان وزارت امور داخله، از کمبود پوليس زن حرف ميزنند؛ اما ميگويند که تعداد پوليس زن را تا سال ٢٠١٤ ميلادى به پنجهزار تن خواهند رسانيد. جنرال شفيقه قريشى مسوول بخش جندر پوليس ملى، دروزارت داخله می گوید که فعلاً کمبود پوليس زندر صفوفپوليس، شديداً احساس ميشود و اين يک خلائى است که بايد پُر شود.
وى گفت که بخش هاى امنيتى، وظايف عملياتى، ادارى، تحقيقاتى و صحى به سهمگيرى زنان بيشتر نياز دارد.

جنرال قريشى افزود که پروسۀ جلب و جذب زنان، از يکسال قبل به صورت اساسى و مطابق پلان آغاز شده است و هرسال بايد مطابق پلان، يکهزار زن در صفوف پوليس جلب و جذب شود.
موصوف گفت چون جامعۀ افغانى، يک جامعۀ سنتى است، کمتر خانواده ها حاضر مى شوند تا به دختران و زنان شان، اجازه بدهند که در صفوف پوليس بپيوندند.
مسوول بخش جندر پوليس ملى در وزارت داخله ميگويد که بايد اذهان عامه روشن گردد و به مردم فهمانده شود همانطورى که سهمگيرى زنان در بخش هاى صحت و تعليم و تربيه، حتمى و ارزنده تلقى مى گردد، در پروسۀ صلح و امنيت و برنامه هاى محوخشونت عليه زنان و اطفال نيز سهمگیری زنان، به همان پيمانه با ارزش و ارزنده است.

وى از خانواده ها خواست تا زنان و دختران خودرا در پيوستن به صفوف پوليس تشويق، حمايت و کمک نمايند و سهم همه جانبۀ خودرا در پروسۀ صلح و امنيت ايفا نمايند.
جنرال قريشى علاوه کرد که تا سه ماه اول سال روان، ١٨ خانم داوطلبانه عضويت پوليس را حاصل نموده و تلاش جدى برای افزایش شمار آنها ادامه دارد.
به گفتۀ وى، پوليس زن در کورس هاى چهارماهه به حيث ساتنمن آموزش مى بينند و اين آموزش ها را تربيۀ مسلکى، درس هاى تحقيقاتى، تخنيک، حقوق جزا، قانون پوليس، حقوق بشر، حقوق اطفال و حقوق زنان تشکيل ميدهد.


مسوول بخش جندر پوليس ملى در وزارت داخله، علاوه کرد که در حال حاضر ١١١٢پولیس زن، در سراسر افغانستان فعاليت دارند که ٥٨٨ تن آنها مربوط شهر کابل مى شود.
موصوف تصريح کرد وزارت داخله، پلان دارد که مطابق برنامۀ ستراتيژيک پنجساله، تا سال ٢٠١٤ ميلادى تعداد پوليس زن را به پنجهزار افزايش دهد.

قرار است که مرحلۀ اول انتقال مسووليت هاى امنيتى از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، عنقريب در هفت ولايت به شمول کابل آغاز گردد و اين پروسه در سطح کشور، تا سال ٢٠١٤ ميلادى تکميل شود.
جنرال قريشى موجوديت پوليس زن را حايز اهميت زياد خوانده، گفت که در پوستههاى تلاشى و يا هنگام تلاشى منازل، به چنين پوليس نياز بيشتر احساس ميشود و پوليس زن به جايى رفتهمى تواند که مردان اجازۀ رفتن به آنجا را ندارند
همچنان در مناطقى که بعضىاز مردان به خاطر پنهان شدن از چادرى استفاده مى کنند، پوليس زن مى تواند به درستى آنها را تشخيص نمايد.

دوم سارن فوزيه معاون بخش شکايت در بخش جندر وزارت داخله نيز گفت: شموليت در پوليس، هم عايدبه خانواده ماست و هم ميتوانيم به عنوان محرم در تلاشى منازل و جاهايى کهنياز است، بدون تشويش خانواده ها وظيفه اجرا کنيم .
وى افزود که در سال ١٣٨٥ نظر به تشويق پدر و کاکايش که آنان هم افراد نظامى هستند، درصفوف پوليس شامل شد و تابه حال صادقانه به مردم خدمت ميکند.
فوزيه خاطرنشان ساخت کهحضور پوليس زن، به ساير زنان انگيزه ميدهد که به صفوف پوليس جذب شوند و به مردم خدمت نمايند.

وى علاوه کرد: فعالیت زنان در صفوف قوای امنیتی افغان، در کشور ما یک کار ساده و آسان نیست؛ اما هنوزهم تعداد زیادی از خانم ها علاقمند اند تا با قوای امنیتی یکجا شوند و با مشکلات مبارزه نمایند.
در عين حال، مريم تابش که يکسال از پيوستنش به پوليس مى گذرد، گفت: زمانى که خُرد سال بودم، وقتى زنان را با لباس نظامى مى ديدم، دلم ميخواست که يک افسر نظامى باشم و همواره مانند آنان قدم ميگذاشتم.


وى هدف از شامل شدن در پوليس را، رشد نقش زنان در جامعه و دفاع از حقوق زنان و خدمت به وطن عنوان کرده، گفت که همیشه آرزو داشت تا یک روز در صف پولیس و ملبس با یونیفورم باشد، که اين آرزويش برآورده شده است.
دريم ساتنمن نرگس که خسرش (افسر نظامى) را مشوق اصلى براى پيوستن او به پوليس ميداند، گفت که کوشش ميکنند تا زنانى را که قربانی خشونت ميشوند، کمک نمايند و راه هاى حل نجات آنها را دريابند.

نرگس٣٠ ساله که مادر دو فرزند است، افزود: اولین هدف من این است که بتوانم به زنان خدمت بکنم؛ چون در جامعۀ تاریک ما به قشر زن ظلم و ستم میشود، ما باید با تمام مشکلاتى که در جامعه وجود دارد مبارزه کنیم؛ اما این به وقت زیاد ضرورت دارد و من بسیار کوشش میکنم تا به اهداف خودم برسم.
جنرال شفيقه قريشى مسوول بخش جندر پوليس ملى در وزارت گفت که شرايط پذيرش زنان و مردان، بر اساس حکم قانون اساسى يک نوع است؛ همه زنان و دختران بعد ازتکميل ١٨ الى ٢٨ سال و با داشتن اسناد فراغت و نداشتن سوابق جرمى، قابل پذيرش هستند.

وى گفت که تصديق صحت و حالت روانى و اندازۀ قد يک بر ٧٠ سانتى هم يکى از شرايط پذيرش به شمار مى رود.
جنرال قريشى در مورد سهولت براى آنانى که تازه به صفوف پوليس جذب مى شوند، ميگويد که تازه کاران براى چهار ماه در مراکز تعليمى مورد آموزش قرارداده شده و بعد از فراغت، به حيث ساتنمن شروع به کار مى نمايند.
به گفتۀ وى، آنانيکه ميخواهند در کادمى پوليس جذب شوند، براى پنجسال در اکادمى مورد آموزش قرار داده مى شوند و در هرماه در پهلوى آموزش، يکصد دالر معاش هم اخذ ميکنند.
براى اطفال آنان، کودکستان موجود است و آنانى که از ولايات مى آيند، براى اطفال شان ليليۀ اناث با تمام شرايط و امکانات زندگى و معيشت رايگان فراهم شده است.

جنرال قريشى گفت: ما صنوف درسى جداگانه براى زنان در نظر داريم و هر سال، يکهزار بست را مشخص در تشکيلات جديد براى زنان تخصيص مى دهيم که فارغين اناث ما بعد از فراغت بدون سرگردانى شامل کار شوند.
منبع علاوه کرد که ازسه سال بدينسو در وزارت داخله، ادارۀ جندر حقوق بشر ايجاد شده است. بخش جندر توجه زياد به خانم ها داشته و در اجراى ترفيعات و مشکلات خانم ها، در عرصۀ کارى آنهارسيده گى عاجل صورت مى گيرد.