صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لیست ١٧ کانديد برای معرفى به ولسى جرگه به کميسيون انتخابات سپرده شد

لیست ١٧ کانديد برای معرفى به ولسى جرگه به کميسيون انتخابات سپرده شد

رئيس جمهور حامد کرزى، ١٧ کانديد معترض ولسى جرگه را به کميسيون مستقل انتخابات داده است تا آنها را به جرگۀ يادشده، معرفى نمايند. اين اظهارات را يک منبع معتبر، به تاريخ ١٤سرطان به آژانس خبرى پژواک بيان نمود.
منبع علاوه کرد که کميسيون مستقل انتخابات، لست ١٧ تن يادشده را مخفيانه به دفتر نماينده خاص سرمنشى ملل متحد در افغانستان ارسال نموده تا در اين مورد نظر آن دفتر را بگيرد.

براساس معلومات منبع، در لست يادشده از ولايت زابل حميدالله توخى و محمد اسماعيل زابلى؛ از سمنگان احمد خان سمنگانى؛ از هرات عزيز احمد نادم، احمد وحيد طاهرى، رحيمه جامى و نثاراحمد فيضى غوريانى؛ از کندهار نياز محمد امير لالى و حشمت الله خليل کرزى؛ از هلمند حاجى معلم ميرولى؛ ز ميدان وردگ وحيدالله کليمزى؛ از پکتيکا محمد رحيم کتوازى و محمد خان سليمانخيل؛ از فارياب گل محمد پهلوان؛ از بدخشان سارنوال عبدالرؤف؛ و از بغلان عاشق الله وفا و محمد نسيم مدبر شامل اند.

براساس معلومات منبع، اين ١٧ تن کسانى اند که کميسيون سمع شکايات انتخاباتى، در نتايج نهايى انتخابات، آنها را از لست کانديدان موفق خارج نموده بود.
براساس راپورهاى منتشرۀ آژانس خبرى پژواک؛ کميسيون شکايات انتخاباتى در ماه نوامبر، از فراه عبدالولى حميدى و مسعود بختور، از زابل حاجى عبدالله خان شيرزاد هوتک، از پروان حاجى فاضل سيدخيلى، از هرات سيد محمد شفيق و محمدخان معروف فضلى را براساس نتايج ابتدايى، از لست کانديدان مؤفق خارج نموده بود.

اين درحاليست که محکمۀ اختصاصى بررسى تقلبات انتخاباتى سال گذشته ولسى جرگه نيز به تاريخ ٢ سرطان، ٦٢ کانديد معترض را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى نمود تا از اين طريق به ولسى جرگه معرفى شوند.
از جملۀ اين ٦٢ تن در لست ١٧ نفر يادشده نثاراحمد غوريانى، رحيمه جامى، احمد وحيد طاهرى، نيازمحمد اميرلالى، حميدالله توخى، حاجى اسماعيل زابلى، محمد خان سليمان خيل، احمد خان سمنگانى، سارنوال عبدالرؤف، معلم ميرولى، وحيدالله کليمزى، محمد پلهوان، عاشق الله وفا و محمد نسيم مدبر نيز شامل اند.

نام هاى عزيزاحمد نادم، حشمت الله خليل کرزى و محمدرحيم کتوازى، در اين لست ١٧نفره وجود دارد؛ اما در لست کانديدان معرفى شده از طرف محکمه به کميسيون انتخابات، نام هاى آنها وجود ندارد.
نيلاب مبارز سخنگوى دفتر نماينده خاص ملل متحد در کابل گفت که آنها در مورد اين لست ١٧نفره، معلومات ندارند.

مرضيه کارمند دفتر مطبوعاتى کميسيون مستقل انتخابات، از اظهار نظر در مورد اين لست ١٧نفره، خوددارى نمود و گفت که اين کميسيون، در مورد نتايج انتخابات، بر موقف خود ايستاده است.
اين کميسيون گفته است که بعد از اعلام نتايج نهايى انتخابات و افتتاح شوراى ملى، هيچ ارگانى حق تغييرآوردن در نتايج انتخابات را ندارد.
رياست جمهورى، تاکنون در مورد لست يادشدۀ ١٧نفره چيزى نگفته است.
تاکنون معلوم نيست که ١٧فرد متذکره، چگونه به ولسى جرگه راه پيدا خواهند کرد و به عوض آنها کدام وکلا و نظر به کدام قانون، عضويت شان را در جرگه از دست خواهند داد.