صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفت طالب مسلح چادرى پوش بازداشت شد

هفت طالب مسلح چادرى پوش بازداشت شد

پوليس سرحدى در ننگرهار، هفت طالب مسلح را در حاليکه چادرى به سرداشتند، بازداشت نموده است. مل پاسوال امين الله امرخيل قوماندان پوليس سرحدى زون اول در شرق گفته که اين مخالفين، ساعت ٧ صبح روز گذشته در ولسوالى سرحدى نيازيان، بازداشت گرديده اند.

وى افزود که اين هفت مخالف، جديداً از خط ديورند عبور نموده و در منطقۀ ژى سر ولسوالى نيازيان، درحالى از طرف پوليس سرحدى بازداشت گرديدند،که چادرى بر سر داشتند. امرخيل گفت که از جملۀ هفت فرد بازداشت شده، شش تن آنها مسلح بودند و يکتن آنها واسکت مملو از مواد منفجره نيز به تن داشت. به گفته وى، طالبان پاکستانى نيز در جمع بازداشت شده گان اند و اکنون تحقيقات از آنها آغاز شده است. طالبان مسلح، تاکنون در اين مورد چيزى نگفته اند.