صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احدی: قیمت تیل در جهان پنجاه درصد افزایش یافته است

احدی: قیمت تیل در جهان پنجاه درصد افزایش یافته است

مقام ها در وزارت تجارت و صنایع میگویند که، قیمت مواد نفتی به سطح جهانی بلند رفته که به این اساس در 9 ماه گذشته قیمت تیل درجهان 50 در صد افزایش یافته است.
داکترانورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی به رسانه هاگفت: قیمت مواد نفتی به سطح جهانی بلند رفته است، در ماه اکتوبر سال گذشته یک بیلر تیل خام 75 دالر امریکایی بود، ولی امروز قیمت یک بیرل تیل خام به 112 دالر امریکایی رسیده است.

وی اضافه کرد که، در 9 ماه گذشته قیمت تیل 50 فیصد در بازار های بین المللی زیاد شده است .
وی گفت که، تا یک سال پیش استخراج تیل در دنیا روزانه 85 میلیون بیرل بود و تقاضا هم در همین حدود بود ولی تقاضا برای مواد نفتی رو به افزایش است، فعلا تقاضا برای مواد نفتی روزانه در حدود 90 میلیون بیرل است که روزانه 1 میلیون بیرل کسر عرضه به سطح جهانی حاکم بازار مواد نفتی است .

وی علت بلند رفتن مواد نفتی را مشکلات بیش آمده در بعضی کشور های عربی خصوصاً لیبیا و ازدیاد تقاضا ها خواند و ازدیاد قیمت جهانی نفت تاثیر مستقیم بر قیم مواد نفتی در بازار افغانستان دارد و همچنان 28 فیصد خرید آن را مصارف ترانسپورتی و 16 فیصد قیمت تمام شد آنرا محصول کمرگی تشکیل میدهد .
اوگفت: بخاطر حل بعضی مشکلات و نبود مقرره و قانون برای تنظیم بازار نفتی 4 ماه قبل پیشنهاد را جهت تنظیم مواد نفتی به کابینه تقدیم نموده ولی ازدیاد کار باعث آن شد که به تاخیر بیفتد، قرار است که این بحث فردا در کمیته اقتصادی کابینه نهایی شود و بعداً به کابینه تقدیم شود.

وی در ادامه گفت : من انحصار مواد نفتی از طرف دولت نیستم چون سکتور خصوصی میتواند نقش مثمر در بازار مواد نفتی را داشته باشد، ولی من طرفدار حالت عدم مداخله حکومت در بازار مواد نفتی هم نیستم .
آقای احدی افزودکه، قیمت فعلی تیل در شهر کابل به مقایسه به فورمول قیم که ما با تاجران مواد نفتی داده اند قدری بلند است چون قیمت یک تن تیل دیزل و پطرول در تصفیه خانه ترکمن باشی 926 دالر امریکایی بود بر اساس ادعای تاجران مصارف ترانسپورتی و غیره از ترکمنستان تا حیرتان در حدود 190 دالر امریکایی، محصول کمرگی و مالیات در حدود 98 دالر امریکایی و مصرف ترانسپورتی از حیرتان تا کابل در حدود 60 دالر امریکایی بالای فی تن می باشد .

وی در ادامه گفت: اگر ما 10 فیصد فایده را برعمده فروشان و پرچون فروشان در نظر بگیریم قیمت تمام شد جمع فایده یک تن تیل دیزل و پطرول در حدود 1405 دالرامریکایی می شود که باید قیمت یک لیتر تیل دیزل و پطرول 55 یا 56 افغانی به فروش برسند ولی حالا دیزل 57 و پطرول 59 افغانی میباشد که قیمت نه چندان متفاوت دارد ولی ما در چند روز آینده قیمت ها معیین را اعلان میکنیم .
این درحالیست که ،قیمت تیل در این اواخر از پنجا و دو افغانی به ۵۹ و ۶۰ افغانی بالا رفته است و این کار سبب شده است که کرایه های موتر در تمام کشور بالا برود