صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تنش های سرحدی میان افغانستان و پاکستان

تنش های سرحدی میان افغانستان و پاکستان

مقامات امنیتی پاکستان می گویند، ده ها تن از جنگجویان طالبان سرحدات افغانستان را عبور کرده، در مناطق قباییلی پاکستان پوسته های امنیتی سرحدی را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه این حملات یک عسکر کشته و یکی دیگر آن جراحت برداشته است. در حالی که مقامات تماس های صلح میان افغانستان، ایالات متحده امریکا و طالبان را تایید می کنند، سلسلهء از اتهامات اخیر از حوادث سرحدی، روابط دو کشور همسایه را به تیره گی کشانیده است. به گفتهء مقامات پاکستانی این حمله صبح وقت دوشنبه در منطقه باجور رخ داده است.

یک مقام استخبارات محل که نخواست از وی نامبرده شود گفت که در حدود 40 حمله کننده از ولایت کنر افغانستان سرحد را عبور کرده پوسته های امنیتی سرحدی کیت کوت باجور را مورد حمله قرار داده اند. این مقام پاکستان گفت، نظربه معلومات ابتدایی یک ملیشه سرحدی پاکستان کشته و یک تن آن، زخمی شد.
این حادثهء دیگری از حملات سرحدی توسط طالبان در ماه های اخیر می باشد که یک روند تازهء را در منازعات سرحدی میان افغانستان و پاکستان ایجاد کرده است. در گذشته حملات معمولاً از سوی پاکستان علیه نیروهای مستقر بین المللی در افغانستان به راه انداخته می شدند.

اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان هفتهء گذشته گفته بود که در نتیجه 5 حمله بزرگ طالبان از افغانستان در جریان امسال 55 نفر کشته و 80 نفر دیگر جراحت برداشتند.
حملات مرزی میان دو کشور همسایه که رسماً یک دیگر شان را به انجام این حملات متهم می کنند، روابط دو کشور را به تیره گی کشانیده است. در کابل روز شنبه حدود 200 نفر علیه حملات راکتی پاکستان که به گفتهء مقامات در آن ده ها تن غیر نظامیان کشته شدند، به اعتراض پرداختند.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان زمانی که در هفته گذشته با اشفاق کیانی لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد، خواهان پایان این حملات شده بود.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان، در اعلامیهء جانب پاکستان را به بیشتر از 400 فیر راکت به افغانستان متهم کرد. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که حملات جنگجویانی طالب که مرز را عبور می کنند، توسط عملیات نیروهای امنیتی واردو پاکستان در مناطق قباییلی و ایالت شمال غرب پاکستان خیبر پشتونخواه دفع گردیده و عقب زده شده اند.