صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنج کمپنی امنیتی خصوصی مربوط به مقامات دولت منحل شدند

پنج کمپنی امنیتی خصوصی مربوط به مقامات دولت منحل شدند

وزارت داخله از منحل شدن شماری از کمپنی های خصوصی امنیتی مربوط به اراکین بلند رتبهء دولتی خبر می دهد. در ادامهء تلاش ها بخاطر جلوگیری از فعالیت کمپنی های خصوصی امنیتی در افغانستان، وزارت داخلهء کشور پنج کمپنی خصوصی امنیتی را منحل اعلان کرد. مسوولان ریاست مبارزه با تروریزم این وزارت می گویند: از این کمپنی ها بیش از 450 میل سلاح های مختلف النوع با مقدارمهمات و تجهیزات و نزدیک به 60 پایه مخابره نیز جمع آوری و به برنامهء دایاگ تسلیم داده شده است.

جنرال عبدالرزاق امیری معاون ریاست مبارزه با تروریزم وزارت داخله در بخش دایاگ به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این کمپنی ها وابسته به مقامهای بلند رتبهء دولتی بودند. وی افزود: از میان شش کمپنی که گویا وابسته به اراکین بلند پایهء دولتی بودند، فعالیت پنج کمپنی به صورت کلی متوقف شده و پس از این حق فعالیت را نه در مرکز و نه در ولایات دارند. صرف یک کمپنی باقی مانده و نتیجهء آن هم معلوم خواهد شد. این کمپنی ها همه فعالیت قانونی داشتند، اما گفته می شد که وابسته به اراکین دولتی بودند.

اما آقای امیری نگفت که کمپنی های خصوصی امنیتی تازه منحل شده مربوط به کدام مقام های بلند رتبهء دولتی بودند. به اساس معلومات وزارت داخله در حال حاضر 45 کمپنی امنیتی خصوصی در کشور فعالیت دارند که 28 کمپنی آن مالیات و سایر حسابات خود را تصفیه کرده اند. وزارت داخله از کمپنی های متباقی به گونهء جدی می خواهد تا حسابات خود را هر چه زودتر تصفیه کنند. از سوی دیگر جنرال امیری می گوید: بنابر برنامهء تعیین شده تا اخیر سال جاری شمسی تمام کمپنی های خصوصی امنیتی در کشور در چوکات وزارت داخله تنظیم خواهند شد.

فعالیت های کمپنی ها از تاریخ 2 حمل الی 28 حوت سال جاری ادامه دارد و در جریان همین تاریخ تمام کمپنی ها به ریاست محافظت عامه انتقال می یابند. رییس جمهور کرزی کمپنی های خصوصی امنیتی را موازی با نهاد های دولتی خوانده و دستور داد تا تمام این کمپنی ها در سراسر کشور منحل شوند. آقای کرزی همچنان گفته است که تعداد کمپنی های امنیتی خصوصی در بیشتر نا امنی ها و سرقت های مسلحانه در افغانستان دخیل هستند. کمپنی های خصوصی امنیتی بیشتر مسوولیت تامین امنیت سفارت خانه ها، دفاتر سازمان ملل متحد و سایر نهاد های خارجی را در این کشور به عهده دارند.(رادیو آزادی)