صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فراخوان مقامات امنیتی به پارلمان در پی شلیک راکت از خاک پاکستان

فراخوان مقامات امنیتی به پارلمان در پی شلیک  راکت از خاک پاکستان

مقامات دولت افغانستان می گویند که با گذشت 40 روز از حملات راکتی پاکستان به ولایات کنرو ننگرهار، تلاش های دیپلوماتیک برای قطع این حملات نتیجه نداده و زمان آن فرارسیده تا تصمیم دیگری برای پایان دادن به این حملات گرفته شود.
وزرای دفاع، داخله، سرپرست ریاست امنیت ملی، وزیر خارجه و وزیر قبایل و سرحدات افغانستان دیروز به ولسی جرگه فراخوانده شدند تا در رابطه به حملات پاکستان پاسخ دهند.
داکتر زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان گفت که نخستین تلاش حکومت برای قطع این حملات، استفاده از ابزارهای دیپلوماتیک بود. او گفت: تابحال فعالیت های دیپلماتیک موفق نبوده و طرف پاکستان نه تنها یک بحث را بر سر این موضوع با ما شروع نمی کند، حتا می گویند ما بی خبر هستیم و نمی دانیم که کی این کار را کرده است .

آقای رسول گفت حملات راکتی از پاکستان به خاک افغانستان کار طالبان نبوده است.
به گفته مقامات امنیتی افغانستان، رییس ارتش و وزیر داخله پاکستان حمله راکتی به خاک افغانستان را بی‌شرمانه انکار کرده اند. مقامات نظامی افغانستان گفتند که پس از تقاضای افغانستان برای قطع حملات از پاکستان، شلیک راکت از آن کشور بیشتر شده است.

به گفته وزیر داخله افغانستان حملات راکتی ازخاک پاکستان به افغانستان از 28 ثور آغاز شده و تاکنون 761 راکت به داخل خاک افغانستان شلیک شده است. در اثر این حملات تاکنون 91 تن کشته شده اند.
در همین حال، عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان گفت این وزارت تمام آمادگی ها برای پاسخ به حملات راکتی پاکستان را دارد و منتظر دستور پارلمان و سایر مقامات می باشد. او گفت: وزارت دفاع به عنوان ارگان مدافع تمامیت ارضی و استقلال این کشور با صدور هدایت از سر و جان و هرگونه قربانی با هر قدر توانی که دارد، مضایقه نخواهد کرد .

آقای وردک گفت در صورتی که افغانستان نیز به پاکستان پاسخ مشابه دهد و جنگ تمام عیار را آغاز کند، تفاوت افغانستان با تروریست های رسمی و غیر رسمی چی خواهد بود .
وزیر دفاع افغانستان افزود که با حمله به پاکستان به پروسه صلح نقطه پایان گذاشته خواهد شد. او شک و تردیدهایی رامطرح کرد و گفت که احتمالا از این حملات طرف سوم سود خواهد برد.
آقای وردک مشخص نکرد که این حملات از سوی کدام گروه صورت گرفته است اما افزود که این حملات یا از سوی حکومت پاکستان و یا از سوی شورشیان و طالبان صورت گرفته که در گذشته سابقه نداشته است.
وزیر دفاع گفت این هم مشخص نیست که این حملات پاسخی به حملات هواپیماهای بی پیلوت است و یا پاکستان می خواهد اتحاد ازهم پاشیده کشورش را بار دیگر احیا نماید. او افزود که وزارت دفاع آمادگی های خود را گرفته و نیرو و سلاح های ثقیله را به منطقه فرستاده است.

وزیر داخله افغانستان نیز به نمایندگان گفت که مذاکرات با وزیر داخله و رییس ارتش پاکستان در رابطه به این حملات نتیجه ای نداده و آنها از حمله به خاک افغانستان منکر هستند.
ناتو در رابطه با حملات راکتی پاکستان سکوت کرده است.