صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لطف الله مشعل خواهان ایجاد محکمه خاص برای تروریستان شد

لطف الله مشعل خواهان ایجاد محکمه خاص برای تروریستان شد

منسوبان بلند رتبه وزارت دفاع نقش مهم درانجام حملات انتحاری داشته اند. گروپ هفت نفری که حمله برمقروزارت دفاع ملی را سازماندهی کرده بودند توسط موظفین امنیت ملی بازداشت شده اند و به گفته سخنگوی امنیت ملی، درمیان این افراد منسوبین بلند رتبه اردوی ملی نیز شامل اند که نقش اساسی را درانجام و طرح حملات تروریستی بالای تاسیسات مختلف اردوی ملی و نیروهای مشترک افغان وبین المللی را داشته اند.

لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی که روز چهارشنبه به خبرنگاران معلومات می داد گفت جگرن محمد خالد، آمرکشف فرقه (111 ) دارالامان کابل، دودگرمن وپنج تن دیگرکه شامل یک انجیرساختمانی، یک معلم ویک مامور وزارت زراعت درحمله به وزارت دفاع نقش داشته اند.

مشعل می گوید: این افراد با شبکه جلاالدین حقانی درارتباط نزدیک بوده وازآن سوی مرز برای انجام حملات تروریستی بالای تاسیسات مختلف وزارت دفاع ملی، کمپ ژولین واقع درتپه تاج بیگ دارالامان و فرماندهی فرقه یکصدو یازده اردوی ملی، ازآن سوی مرز هدایت ورهبری می شده اند.
مشعل می افزاید این افراد تحت فرماندهی جگرن محمد خالد آمرکشف فرقه 111 دارالامان کابل درفعالیت های مختلف درشهرکابل نیز مصروف بوده اند و از نزد گروپ یاد شده پنج میل کلاشنکوف، چهار واسکت انتحاری، بمب های دستی و مهمات مختلف نوع به دست آمده است.

سخنگوی ریاست امنیت ملی درعین حال از بازداشت یک طراح حملات تروریستی درنیمروز، یک تروریست ویک بمب ساز ماهر درجوزجان و یک تروریست ملبس با لباس زنانه درکابل خبرداد.
آقای مشعل دراین نشست خبری گفت محاکم کشور سه مرحله ای بوده و دارای مشکلات زیاد قانونی بوده و تروریستان که بدون ضرب و شتم به جرم شان اقرارمی کنند وقتی به محاکم می رسند به بهانه های مختلف خودشان را بیگناه نشان داده و به وساطت شماری از افراد دوباره رها می شوند.
سخنگوی امنیت ملی خواهان ایجاد محکمه خاص برای تروریستان شده به خبرنگاران گفت: من می دانم که مردم افغانستان خواهان اقدام فوری محکمه تروریستان هستند و این موضوع بدون ایجاد محکمه خاص تحقق پذیرنخواهد بود.(بست باستان)