صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان وامریکا درکابل آغاز شد

نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان وامریکا درکابل آغاز شد

مقامات ارشد سه کشور افغانستان، پاکستان و امریکا روز گذشته درکابل گرد هم آمده اند تا درمورد چگونگی مبارزه با دهشت افگنی و فعالیت تروریستان در نوارمرزی میان افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر کنند.
کارشناسان امورسیاسی می گویند: محور بحث میان جانبین، برخورد و مبارزه با تروریستان در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان دراین نشست خواهد بود اما این احتمال وجود دارد که راکت پراگنی های اخیر پاکستان برخاک افغانستان تاثیرات منفی روی این نشست داشته باشد.

تاکنون جزئیات بیشتر از روند نشست سه جانبه امروز منتشرنشده است اما گزارش ها حاکیست که این نشست امروزنیز ادامه خواهد یافت.
این نشست درحالی برگزارشده است که حملات راکتی از خاک پاکستان به ولایت های ننگرهار و کنر افغانستان طی سه هفته اخیر افزایش یافته و تاکنون بیش از 35 فرد ملکی بشمول کودکان کشته و دهها شهروند دیگر افغان مجروح شده اند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان درواکنش به این حملات دردیداراخیرش با لوی درستیز ارتش پاکستان درقصر ریاست جمهوری از وی خواهان قطع سریع حملات راکتی پاکستان به افغانستان شده است.

پارلمان کشور نیز دیروز از حکومت خواهان اقدامات بالمثل نیروهای امنیتی افغان دربرابرحملات راکتی نظامیان مرزی پاکستان شدند و به همین منظور وزیران دفاع ، امورداخله، امورخارجه و رئیس امنیت ملی را جهت استجواب به روز چهارشنبه به مجلس فراخوانده است.

ظرف سال های اخیر، ازین نوع نشست های سه جانبه میان افغانستان وپاکستان با نظارت امریکا زیاد دیده شده اما نتایج مثبت برای افغانستان نداشته است.(بست باستان)