صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشرانو جرگه براي جلوگيري از حملات راکتي پاکستان ده روز مهلت داد

مشرانو جرگه براي جلوگيري از حملات راکتي پاکستان ده روز مهلت داد

مشرانو جرگه یا مجلس سنای افغانستان به حکومت ده روز وقت داد تا جلو حملات راکتي پاکستان به خاک افغانستان را بگيرد. سناتوران مي گويند حکومت افغانستان بايد در برابر حملات راکتي پاکستان واکنش مشابه نشان دهد.
به گفته مقامات امنيتي افغانستان حملات راکتي پاکستان بر ولايات کنر و ننگرهار که از حدود دوهفته به اين سو ادامه دارد بيش از سي کشته و ده ها زخمي بجا گذاشته است. بيشترين راکت ها بر ولسوالي هاي ولايت کنر در شرق افغانستان اصابت کرده است.

قرار است روز چهارشنبه 29 جون يک هيات هفت نفري از اعضاي مشرانو جرگه به ولايت سفر کند و موضوع راکت پراکني هاي اخير در اين ولايت را از نزديک بررسي نمايد.
زلمي زابلي، سناتور ولايت زابل در مشرانوجرگه روز سه شنبه در يک کنفرانس خبري در کابل گفت در صورتي که حکومت در برابر حملات راکتي پاکستان اقدام نکند، تمام سناتوران حاضرند تا براي دفاع از تماميت ارضي افغانستان به حمايت از مردم ولايت کنر بروند. آقاي زابلي از سکوت حکومت افغانستان در رابطه به تجاوز پاکستان به خاک افغانستان انتقاد کرد و گفت سناتوران تحت تاثير سياست زاري و تضرع حکومت افغانستان نمي روند.
محمد علم ايزديار، معاون مشرانو جرگه نيز خاموشي حکومت افغانستان در رابطه به حملات راکتي پاکستان را پرسش برانگيز خواند. او گفت دولت افغانستان بايد به مردم بگويد چرا و به چه دليل اين راکت ها از پاکستان به داخل خاک افغانستان شليک مي شوند.

قرار است امروز يک هيات هفت نفري از اعضاي مشرانو جرگه به ولايت سفر کند و موضوع راکت پراکني هاي اخير در اين ولايت را از نزديک بررسي نمايد.
وزارت دفاع گفته است، در صورتي که رهبران سياسي افغانستان اجازه دهند، آماده است به حملات راکتي پاکستان پاسخ دهد.
اما وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهور کرزي روز دوشنبه در يک کنفرانس خبري در کابل گفت که حکومت تلاش دارد تا از راه هاي ديپلوماتيک و گفتگو با مقامات حکومت پاکستان به راکت پراکني ها از خاک آن کشور پايان دهد. او گفت هنوز مشخص نيست که راکت ها از پاکستان به خاک پاکستان از سوي کدام چه کساني شليک مي شوند.

آقاي عمر گفته است که رييس جمهور کرزي اين موضوع را با رييس جمهور پاکستان شريک کرده و قرار است مقامات نظامي هر دو کشور در اين مورد گفتگوهاي بيشتري انجام دهند.
اين در حاليست که جلسه سه جانبه ميان افغانستان پاکستان و امريکا امروز در کابل جريان دارد و جنرال اشفاق کياني، لوي درستيز ارتش پاکستان روز دوشنبه وارد کابل شد. اشفاق کياني گفته است ارتش پاکستان شورشياني را که از پاکستان به خاک افغانستان فرار کرده مورد حمله قرار داده است.
مسوولان نظامي در جنوب شرق افغانستان گفته اند که حملات راکتي پاکستان بعد از ظهر روز گذشته نيز بر ولايت کنر ادامه داشته است.(دویچه وله)