صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

يک مکتب درغزنى به آتش کشيده شد

يک مکتب درغزنى به آتش کشيده شد

افراد ناشناس، شب گذشته در ولسوالى جغتوى ولايت غزنى، يک مکتب ذکور را حريق نمود.
محمد امين احمدى ولسوال جغتوى غزنى، به تاريخ ٧ سرطان به خبر نگاران گفت که ساعت ١١ شب، مکتب ذکور موسوم به قياغ حريق شده است، که اکنون (ساعت ١١قبل از ظهر) نيز دود از آن بالا ميشود.
قريۀ قياغ مربوط ولسوالى جغتو ميباشد، که ٢٥ کيلومتر به طرف غرب مرکز غزنى موقعيت دارد. نامبرده افزود که در واقعه علاوه بر کتب، تمام وسايل مکتب طعمۀ حريق شده اند.

نامبرده گفت که در جوار اين مکتب، مکتب نسوان نيز موقعيت دارد؛ اما افراد ناشناس متذکره، صرف شيشه هاى آن را شکستانده اند.
احمدى، مسووليت اين آتشسوزى را به دوش طالبان مسلح، انداخت و افزود که منطقۀ متذکره در کنترول آنها است. حميدالله نوروز رئيس شوراى ولايتى غزنى و باشندۀ منطقۀ يادشده نيز اين رويداد را تاييد کرد.
نامبرده به خبر نگاران گفت که دراين مکتب، ٨٠٠ متعلم مصروف فراگيرى تعليم اند.

اما ذبيح الله مجاهد سخنگوى طالبان، نه تنها مسووليت حريق نمودن اين مکتب رابه دوش نميگيرد، بلکه ادعا ميکند که اين کار را خود دولت انجام داده است.
نامبرده به اظهار کرد که طالبان، درهيچ نقطۀ کشور در حريق نمودن مکاتب دخيل نيستند.
قرار اظهارات نامبرده، فرزندان آنها نيز دراين مکاتب درس فرا گرفته اند.