صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست تماس با تاکيد بر تامين صلح و آمادگى براى بن دوم پايان يافت

نشست  تماس  با تاکيد بر تامين صلح و آمادگى براى بن دوم پايان يافت

گروه بين المللى تماس در نشست کابل با تعهد درازمدت، نقش کشورهاى همسايه و منطقه را براى موفقيت روند مصالحۀ ملى مهم خوانده، براى تدويرنشست بُن دوم ابراز آماده گى نمود.
نشست دو روزۀ گروه بين المللى تماس، که روز یکشنبه دایر گردیده بود دیروز پایان یافت.

زلمى رسول وزير امورخارجۀ افغانستان، مارک گراسمون نماينده ويژۀ امريکا وپاکستان و ميشيل ستينو نمايندۀ خاص آلمان براى افغانستان، روز گذشته درمورد نتايج اين نشست، طى يک کنفرانس خبرى درکابل، اهداف آنرا شرح دادند.
وزير خارجۀ افغانستان گفت که اين نشست، با اشتراک هيئت عاليرتبۀ بيش از ٥٠ کشور وسازمان منطقوى و بين المللى، يک نقطۀ عطف در روابط موجود و آيندۀ افغانستان با جامعۀ جهانى است.
وى افزود که حضور پُررنگ متحدين افغانستان دراين نشست، نشانۀ بارز جايگاه افغانستان در جهان و بيانگر روابط عميق و همکارى نزديک با جامعۀ جهانى مى باشد.
قرار اظهارات زلمى رسول، دراين نشست، عمده ترين بحث ها روى چهار محور در خصوص روند مصالحۀ ملى افغانستان، همکارى هاى منطقوى و بين المللى، کاهش تدريجى نيروهاى بين المللى و تدوام همکارى هاى اقتصادى با افغانستان،تمرکز داشت.

وزير خارجۀ افغانستان گفت که درخصوص روند مصالحۀ ملى که هدف آن تامين صلح پايدار و عادلانه از طريق تلاش هاى سياسى داخلى، منطقوى و بين المللى است و اينکه رهبرى اين پروسه به دست دولت افغانستان مى باشد، گفتگو شد وگروه تماس از آن حمايت کرد.
وى علاوه کرد که گروه تماس، بر همکارى هاى منطقوى، نقش و حمايت صادقانۀ کشورهاى همسايه و منطقه در راستاى تحقق پروسۀ مصالحه ملى و افزايش همگرايى اقتصادى و منطقوى نيز تاکيد نمود.
زلمى رسول علاوه کرد که گروه تماس، از روند انتقال مسووليت ها چه در بخش امنيتى و ساير بخش ها از نيروهاى بين المللى به نيروهاى افغان و کاهش تدريجى اين نيروها که در چهارچوب پروسۀ انتقال ملى و موافقت قبلى افغانستان و جامعه جهانى صورت مى گيرد، نيز حمايت کرد.

وزير خارجۀ افغانستان افزود: بيشترين صحبت ها اين بود که پروسۀ انتقال، محدود به انتقال مسووليت هاى امنيتى نيست؛ بلکه گروه تماس روى افزايش و تحکيم نهادهاى ملکى، حکومتدارى مطلوب و تداوم و افزايش کمک هاى اقتصادى تمرکز نمود.
موصوف تصريح کرد که گروه تماس، دراين نشست روى همکارى هاى دراز مدت افغانستان و جامعۀ جهانى بعد از تکميل پروسۀ انتقال نيز گفتگو نمود.
زلمى رسول گفت که در نشست، همچنان روى تداوم همکارى هاى درازمدت جامعۀ جهانى بين ٢٠١٤ الى ٢٠٢٤، بحث ها وگفتگوهاى مؤثر صورت گرفت .
گروه تماس، دو سال قبل به ابتکار ريچارد هالبروگ سابق نمايندۀ ويژۀ امريکا در امور افغانستان و پاکستان، با اشتراک کشورهايى که درامور افغانستان نماينده هاى خاص دارند، به وجود آمد و کار هاى اين گروه به شکل ميکانيزم غير رسمى، مشوره و هماهنگى براى انکشاف افغانستان ميباشد.

وزير خارجۀ افغانستان گفت که گروه تماس، روى آماده گى ها براى کنفرانس منطقوى در استانبول و نشست بُن دوم نيز تصاميم اتخاذ نمود.
وى گفت: کنفرانس بين المللى بن، کنفرانسى خواهد بود از طرف افغان ها براى افغان ها و تحت رهبرى و رياست دولت افغانستان؛ به صفت يگانه نمايندۀ مردم افغانستان.
قراراست که کنفرانس دوم بين المللى بُن براى افغانستان، به رياست افغانستان، در ماه دسمبر سال روان داير و طى آن حکومت افغانستان، طرحهاى خود را پيشکش نمايد.
رئيس جمهور حامدکرزى هشدار داده است که اگر در کنفرانس آيندۀ بُن، از افغانها به طورمتفرقه دعوت به عمل آيد، حکومت افغانستان درآن اشتراک نخواهد کرد.
در نشست خبرى امروز، ميشيل ستينو نماينده ويژۀ آلمان براى افغانستان نيز گفت: هدف از گروه تماس اين بود که چطور آنها بتوانند همصدايى را با افغانستان ايجاد نمايند.
وى علاوه کرد که آنها دراين نشست دو روزه، روى يک اجماع و موافقه بين المللى توافق نمودند.

نماينده ويژۀ آلمان براى افغانستان، افزود که آنها روى اينکه روند انتقال مسووليت ها قدم به قدم به پيش برود، توافق داشتند و ايشان ميدانند که شرط موفقيت روند انتقال مسووليت ها، همين مى باشد.
قرار است که اولين مرحلۀ انتقال مسووليت از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان، در اوايل ماه جولاى سال جارى ميلادى، در هفت ولايت آغاز شود و تاسال ٢٠١٤ ميلادى تکميل گردد.
اين ولايات شامل کابل بدون ولسوالى سروبى، پنجشير، باميان و شهرهاى هرات، لشکرگاه، مهترلام و مزارشريف ميباشد، که بعداً به ولسوالى ها نيز گسترش خواهد يافت.
نماينده ويژۀ آلمان براى افغانستان، گفت آنها مى خواهند که در مسايل اقتصادى در افغانستان دخيل باشند و بتوانند که دراين راستا همکارى نمايند و سکتور خصوصى را هم تشويق کنند.
به گفتۀ او، گروه تماس از روند مصالحۀ دولت افغانستان با مخالفان مسلح، حمايت ميکند و ميخواهد که کشورهاى همسايه و منطقه در اين روند دخيل باشند و صادقانه عمل نمايند.
وى افزود که آنها روى تمام مسايل برگزارى نشست بن دوم، توافق داشتند و موافقت کردند که اين نشست، تحت قيادت خود افغان ها باشد.

کنفرانس نخست بُن براى افغانستان، در برج قوس سال١٣٨٠ بعد از فروپاشى رژيم طالبان، از طرف جامعۀ جهانى به رهبرى امريکا انعقاد يافت و تشکيل دولت موقت، انتقالى، تصويب قانون اساسى و برگزارى انتخابات رياست جمهورى و شوراى ملى ، ازعمده ترين شاخصه هاى آن کنفرانس بود.

در عين حال، مارک گراسمون نماينده خاص امريکا در امور افغانستان و پاکستان، در نشست خبرى امروز گفت که بيش از پنجاه کشورى که در گروه تماس شامل هستند، اکثريت آنها کشورهاى اسلامى بوده و آنها مى توانندخوبتر در امور افغانستان، نقش ايفا نمايند.

وى افزود که آنها تلاش ميکنند بخاطر تامين صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، تروريستان را تحت فشار قرار دهند.
گراسمون در پاسخ به يک پرسش آژانس خبرى پژواک در خصوص حملات اخير پاکستان بر خاک افغانستان، گفت که آنها همواره تاکيد داشته اند که پاکستان نقش مثبتى براى تامين صلح و ثبات در منطقه داشته باشد و اين، باز هم براى پاکستان يک چانس است که راه مناسبى را براى تامين ثبات در منطقه و مبارزه عليه تروريزم در پيش بگيرد.