صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان حملات راکتى بر خاک افغانستان را رد کرد

پاکستان حملات راکتى بر خاک افغانستان را  رد کرد

پاکستان ادعا هاى افغانستان را که گويا نيروهاى آن کشور بر خاک افغانستان دست به حملات راکتى زده اند، رد کرد.
گرچه مسوولين امنيتى سرحدى ولايات شرقى بار ها از حملات پاکستانى شکايت ميکردند؛ اما روز یکشنبه در شوراى امنيت ملى به رياست رئيس جمهور حامد کرزى در اين مورد بحث صورت گرفت.
رئيس جمهور کرزى در اين نشست گفت که طى دو هفته گذشته ٤٧٠ راکت از پاکستان بر ولايات کنر و ننگرهار شليک شده که در اثر آن به مردم عام تلفات وارد شده است.

اما تورن جنرال اطهر عباس سخنگوى و رئيس روابط عامه ارتش پاکستان ، دیروزبه خبرنگاران گفته است که هيچ راکت از خاک پاکستان بر افغانستان شليک نشده است.
وى افزود که از يک ماه گذشته به اينسو، افراد مسلح آمده، از خاک افغانستان بر نيروهاى پاکستان حمله ميکنند که در اثر آن دها سرباز کشته و مجروح شده اند.
وى ميگويد که اگر کدام گلوله از طرف نيروهاى آنها در حملات مقابل در خاک افغانستان اصابت کرده باشد، اين کار دور از امکان نيست.

رئيس جمهور کرزى، چند روز قبل در يک نشست جهانى در مورد مبارزه با هراس افگنى در ايران، اين موضوع را با آصف على زردارى رئيس جمهور پاکستان نيز مطرح ساخته بود.
جنرال عظيمى سخنگوى وزارت دفاع ملى روز گذشته گفته بود که اگر از چنين حملات جلوگيرى نشود، آنها نيز حملات متقابل را آغاز خواهند کرد.
قرار معلومات مسوولين امنيتى افغان در ولايات شرقى، تاکنون حدود ٥٣٠ فير راکت از خاک پاکستان شليک شده است که در اثر آن، ٤١ غيرنظامى کشته و ده ها تن ديگر مجروح شده اند.