صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وحيد عمر : در مشکل ولسى جرگه نبايد شخص و نهاد بيرونى مداخله کند

وحيد عمر : در مشکل ولسى جرگه نبايد شخص و نهاد بيرونى مداخله کند

رياست جمهورى مشکل موجود در ولسى جرگه را يک مسئله داخلى عنوان کرد و گفت که در اين مورد؛ هيچ شخص و نهاد بيرونى نبايد مداخله کند.
وحيد عمر سخنگوى رياست جمهورى در نشست خبرى دیروز در مورد اعلام نتايج بررسى هاى انتخابات ولسى جرگه، توسط محکمه اختصاصى گفت : (کسانيکه از نتيجۀ محکمه راضى نيستند به محکمه استيناف مراجعه و استيناف خواهى کنند. )
وى مشکل بوجود آمده را يک مسئله داخلى دانسته افزود که ارجاع هر نوع مشکلى که در چهار چوب قوانين افغانستان راه حل داشته باشد به يک فرد و يا نهاد خارجى نه تنها اين مشکل را حل نميکند، بلکه مداخله و يا هم تخطى نقض حاکميت ملى افغانستان تلقى مى شود.

وى افزود: اين معضله بوجود آمده ، يک معضله قانونى است، نه سياسى و راه حل آن در چهار چوب قوانين افغانستان و در حيطه صلاحيت هاى مراجع قانونى و مشروع نظام افغانستان ، متصور است.
سخنگوى رياست جمهورى افزود که در هر نظام ديموکراتيک اختلافات نظر و ديدگاه وجود مي داشته باشد و اين معضله ميتواند، از راه قانون اساسى و نهاد هاى قانونى کشور به پايان برسد.

اين درحالى است که در اجلاس ديروزى ولسى جرگه بااکثريت آرا فيصله شد که بايدنامۀ براى بانکى مون سرمنشى ساز مان ملل متحدارسال گردد تادرحاکميت قانون وحفظ نظام مردمى همکارى نمايد.
همچنان اعضاى ولسى جرگه ديروز با ستيفن ديميستورا نمايندۀ خاص ملل متحد در امور افغانستان ديدن کردند و خواهان کمک در حل اين معضله گرديدند.

وحيد عمر در مورد حملات راکتى از مرز پاکستان گفت که رئيس جمهور در سفر ايران با همتاى پاکستانى خود اين موضوع را مطرح کرده و خواهان متوقف کردن اين حملات شد.
درحاليکه زردارى رئيس جمهور پاکستان گفته است که اين حملات از سوى نيروهاى نظامى اين کشور صورت نميگيرد. سخنگوى رئيس جمهوردراين نشست گفت که اين حملات از سوى خاک پاکستان انجام ميشود و مسئول آنکشور ميباشد.
وى علاوه کرد که در اين مورد در روز هاى آينده، وزير امور داخله و لوى درستيز کشور به پاکستان سفر نموده و در مورد با مقامات پاکستانى صحبت خواهند کرد،.

سخنگوى رياست جمهورى در ادامه نشست خبرى گفت ،کميسيون که مسئوليت بررسى تخطى هاى کابل بانک را برعهده داشت ، نتايج بررسى هارا به رياست جمهورى گزارش دادند.
وى بدون ارايه جزييات بيشتردرمورد نتايج بررسى ها، افزود که کميسيون خواهان تعقيب عدلى متخلفين اين بانک شده اند.(پژواک)