صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دفتر مشترک مبارزه با مواد مخدر افغانستان وتاجکستان ایجاد شد

دفتر مشترک مبارزه با مواد مخدر افغانستان وتاجکستان ایجاد شد

مسوولین مبارزه با مواد مخدر ولایت تخار و کشور تاجکستان، دفتر مشترک مبارزه با مواد مخدر را در شهر تالقان ایجاد کردند.

احمد خالد رئیس مبارزه با مواد مخدر تخار به آژانس خبری پژواک گفت که این دفتر، امروز (٦سرطان) در شهر تالقان مرکز این ولایت ایجاد شد.
به گفتۀ وی، هدف از ایجاد این دفتر مشترک، جلوگیری از تورید مواد مخدر بین کشورهای افغانستان و تاجکستان از مرز ولایت تخار می باشد.
موصوف اظهار داشت که پیش از این، يکتعداد باندها در تورید و قاچاق مواد مخدر از مرز ولایت تخار با تاجکستان دست داشتند.
وی در حالی که در مورد آمار دقیق ارائه نکرد، اظهار داشت که این باندها شامل باندهای افغانی و تاجیکی بوده است.

در عین حال، عبدالستار عینی زاده نماینده وزارت مبارزه با مواد مخدر تاجکستان به پژواک گفت که طی چهار سال اخیر، سطح همکاری میان دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر افزایش یافته است.
به گفتۀ وی در نتیجه این همکاریهای دو جانبه، تعدادی از باندهای مافیایی مواد مخدر در خاک تاجکستان نابود شده و یک باند بین المللی دیگر نیز، دستگیر شده است.
موصوف در مورد اینکه این باندها، باندهای افغانی بوده اند یا تاجکی، معلومات بیشتر ارائه نکرد.

به گفتۀ وی، هنوز هم باندهای قاچاق مواد مخدر در سرحدات دو کشور فعالیت دارند که تلاشهای مشترک میان نیروهای مرزی هر دو کشور برای نابودی آنها ادامه دارد.
بر اساس معلومات عینی زاده، هدف از ایجاد دفتر مشترک در افغانستان، افزایش سطح همکاری های دو جانبه می باشد.
این دفتر در حالی در ولایت تخار ایجاد میشود که کارشناسان، تجارت مواد مخدر را یکی از منابع مالی شورشیان و افزایش ناامنی در افغانستان می دانند.