صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشور های همسایه در مبارزه با مواد مخدر همکار نیستند

کشور های همسایه در مبارزه با مواد مخدر همکار نیستند

در حالیکه مسوولان مبارزه با مواد مخدر ازکاهش مواد مخدر درکشورخبرمیدهند اما کارشناسان تلاش ها دراین راستا را بسنده ندانسته ونهاد های مبارزه با این پدیده را به کمکاری متهم میسازند.
آنان میگویند بی توجهی درمبارزه با این پدیده موجب گردیده تا در کنار توسعه وافزایش روبرشد قاچاق مواد مخدر ، آمار معتادان نیز در کشور بیشتر گردد.
این نظریه پردازان همچنان عملکرد جامعه جهانی و کشور های همسایه را در امر مبارزه با مواد مخدر ضعیف و غیر مسوولانه عنوان میکنند.

به گزارش آژانس خبری روز ؛ با آنکه مقامات دولتی آمار معتادان را در کشور به بیش از یک میلیون نفر تخمین میزنند اما بر بنیاد گزارش های تائید ناشده در حال حاضر رقم معتادان در سطح کشور به یک میلیون و500 هزار نفر میرسد.
لوی پاسوال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که دست آورد های پولیس مبارزه با مواد مخدر در جریان سه ماه اول سالروان به مقایسه سال قبل 40 در صد افزایش را نشان می دهد.

دستیابی به قریب دو تن تریاک، 4432 کیلوگرام هیروئین ، 1113 کیلوگرام چرس ، 20 کیلوگرام مورفین و بیش از 3 تن مواد کیمیاوی که در تولید هیروئین بکار میرود ، از دستآورد های پولیس در این مدت عنوان میگردد.
وی در گفت وگویی با آژانس خبری روز گفت که در سه ماه گذشته ؛ 429 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر درسراسر کشور دستگیر و به ارگان های عدلی و قضائی معرفی گردیده اند.
او میگوید که 50 کارخانه تولید هیروئین و صد ها جریب زمین زیر کشت کوکنار در این مدت زمان نیزتخریب گردیده است.

اما کار شناسان به این نظر هستند که علیرغم تلاشهای نهاد های مبارزه با مواد مخدر ؛ آمار معتادان در کشور از 900 هزار نفر در سال 2005 به بیش از یک میلیون تن در سال روان رسیده است.
داکتر رمضان بشر دوست نماینده مردم در ولسی جرگه در یک مصاحبه اختصاصی به آژانس خبری روز گفت ، در ده سال گذشته میلیون ها دالر بخاطر مبارزه با مواد مخدر مساعدت شده ، اما هنوزهم افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در سطح جهان میباشد.

وی افزود : در سال 1382 تولید مواد مخدر در افغانستان 80 تن بود و حال به بیش از 8 هزار تن رسیده است.
آقای بشر دوست ؛ کشور های همسایه را در تولید و قاچاق مواد مخدر دخیل میداند.

نور الحق علومی کارشناس مسایل سیاسی ؛ دستآورد ها درراستای مبارزه با مواد مخدر را ناکافی خوانده و افزود که زورمندان محلی در کنار مافیای مواد مخدر ، باعث افزایش زرع تریاک و تولید وقاچاق مواد مخدر در کشور شده اند.
آقای علومی با بیان اینکه پولیس مبارزه با مواد مخدر از نظر کمیت وتجهیزات نظامی توانایی مقابله رویارویی با قاچاقبران مواد مخدررا ندارد گفت : تاکنون قاچاقبران اصلی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر نشده اند.
ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز میگوید که کشت کوکنار در کشور به 50 درصد کاهش یافته است.

آقای مقبل در حالیکه از فعالیت های نیروهای امنیتی در این راستا ستایش میکند اما از نبود و کمبود مراکز درمانی و عرضه خدمات صحی به معتادان نگرانی دارد.
وزیر مبارزه با مواد مخدرمیگوید : هم اکنون حدود یک ملیون معتاد در افغانستان وجود دارد، در حالیکه ما توانایی معالجه صرف یک فیصد آنها را داریم.

داكترعبدالله وردگ مسوول بخش كاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت با ابراز نگرانی از افزايش شمار معتادان میگوید که مراكز مداوای معتادان به تناسب جمعیت بیش از یک میلیون معتاد اندک میباشد.
متکی به معلومات وزارت صحت در حال حاضر ؛ از 40 تا 45 مركز مداوای معتادين در سراسر كشور با امکانات اندک فعاليت دارند كه با توجه به شمار استفاده كننده های مواد مخدر، اين مراكز نا کافی خوانده شده است.
کارشناسان به این باور اند که در کنار کمبود مراکز درمانی ، نبود استراتیژی مشخص در این رابطه و دسترسی سهل استفاده کننده های مواد مخدر سبب افزایش معتادان در کشور شده است.

از سوی دیگر جامعه شناسان ؛ ناامنی ها ، فقر اقتصادی ، نبود زمینه های اشتغال در عرصه صنعت وزراعت ، خشونت های خانواده گی و سر انجام بازگشت مهاجرين از كشورهای همسايه را از عوامل افزایش آمار معتادان در کشور عنوان میکنند.
این در حالی است که رییس حمهور کرزی نیز مواد مخدر را یک لکهً بدنامی برای افغانها دانسته میگوید ، تلاش ها و همکاری های کشور های منطقه و جهان در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خیلی کم رنگ است.
آقای کرزی که سال پار در مراسم برگزاری از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر صحبت میکرد گفت : اگر جامعه جهانی خواهان کاهش مواد مخدر در افغانستان و جهان است، باید واقعاً در این راستا با ما همکار باشند(روزنیوز)