صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مردم بامیان: نیروهای امنیتی افغان توانائی حفظ امنیت را ندارند

مردم بامیان: نیروهای امنیتی افغان توانائی حفظ امنیت را ندارند

شماری از مردم وفعالان مدنی در بامیان خروج نیروهای خارجی را ازکشورپیش ازوقت دانسته میگویند که نیروهای امنیتی افغان به تنهائی توانائی تاًمین امنیت درکشور را ندارند.
قراراست درآینده نزدیک مسئوولیت های امنیتی هفت ولایت ازنیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان سپرده شود که بامیان نیزازجملهء این ولایات میباشد.

به گزارش آژانس خبری روز؛ عبدالله برات یکتن از فعالان مدنی در بامیان خروج نیروهای خارجی از افغانستان را درشرایط کنونی به ضرر مردم کشورمی خواند.
به گفتهء وی افغانستان کشوری است که درگذشته شاهد جنگ های تنظمی ،گروهی وحزبی بوده است بناً اگرنیروهای خارجی درچنین یک شرایطی که نیروهای امنیتی افغانستان به پای خود ایستاده نشده سپردن مسوولیت امنیت به نیروهای افغان وخروج نیروهای خارجی ازافغانستان تمام دست آوردهای جامعه جهانی را متضررخواهد ساخت.

وی به نیروهای اردوی ملی بی باور بوده اذعان میدارد که فرستادن نیروهای اردوی ملی به بامیان نمیتواند اعتماد مردم رادرقبال داشته باشد چرا که به باور او؛ گاه گاهی دیده شده که افراد اردوی ملی درحملات انتحاری دست داشته اند.
درهمین حال داکترحبیبه سرابی والی بامیان، به آژانس خبری روز گفت؛ خروج نیروهای خارجی درشرایط فعلی از افغانستان، نه تنها در بامیان بلکه در سطح کشور مشکلات امنیتی را به بار خواهد آورد.
به باور والی بامیان ؛درصورتی که جامعه جهانی به تعهدات شان عمل ننمایند مبارزه بادهشت افگنی درافغانستان به ناکامی مواجه خواهد شد که به عقیده وی جامعه جهانی نیز ازاضرارتروریزیم درامان نخواهد ماند.
از سویی هم عدهء از مردم بامیان، با ابراز نگرانی از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، می گویند که ممکن است با خارج شدن این نیروها مناطق امن کشور نیز نا امن گردد.

شهاب علی یکتن از شهروندان بامیان به آژانس خبری روز گفت که نیروهای امنیتی افغان درحال حاضرتوانائی تأمین امینت تمام ولایات افغانستان را نداشته واحتمالاً با خروج نیروهای خارجی ازافغانستان وضعیت امنیتی ولایات امن کشور نیزبه مخاطره خواهد افتید.

درعین حال راضیه اقبالزاده معاون و سرپرست شورای ولایتی بامیان وضعیت امنیتی این ولایت را درحال حاضرقناعت بخش میخواند اما هشدار میدهد که باخروج نیرهای خارجی ازاین ولایت مخالفان مسلح دولت ازولایات همجوار به این به بامیان نفوذ خواهند کرد.

این درحالی است که بارک اوباما رئیس جمهورایالات متحده امریکا صبح روز پنجشنبه هفتهء گذشته اعلام داشت که تا آخرسال 2011 میلادی ده هزارنیروی نظامی کشورش را ازافغانستان خارج خواهد کرد و 23 هزارنیروی دیگراین کشور تا تابستان سال 2012 افغانستان را ترک خواهند گفت.(روزنیوز)