صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولنتاین، پیش و بیش از هر چیزی مسئلۀ اجتماعی است. آنچه در ولنتاین و مسائلی این چنینی رد پایش گم است؟ رد پای جامعه شناسان و متخصصین . . .

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر