صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در آخرین روز مهلت ثبت نام، تیم" دولت ساز" به رهبری داکتر محمد اشرف غنی و تیم داکتر عبدالله به کمیسیون انتخابات رفته و برای ریاست جمهوری سال 98 ثبت نام کردند. . .

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر