صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده است که اگر دفاتر این کمیسیون در ولایت های قندهار و بلخ دوباره باز نشود، امکان دارد برگزاری انتخابات پارلمانی در این ولایت ها به ...

اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در پی مسدود سازی شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که در صورت ضرورت از "قوه"/زور برای. . .

صفحه نخست صفحه قبلی صفحه بعدی صفحه آخر