صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترجمه فارسی کتاب «جنگ و مهاجرت» منتشر شد

ترجمه فارسی کتاب «جنگ و مهاجرت» منتشر شد

افغانستان ما: کتاب «جنگ و مهاجرت؛ شبکههای اجتماعی و استراتیژی اقتصادی هزارههای افغانستان» نوشته الساندرو مونسوتی با ترجمه مشترک بلقیس علوی و علی واعظی منتشر شد.  الساندرو مونسوتی، استاد مردمشناسی و جامعهشناسی انستیتوت مطالعات عالی بینالملل و توسعۀ ژنو است. او از اواسط دهه 1990 تحقیقات میدانی متعددی را در افغانستان، پاکستان و ایران انجام داده است تا شیوههای همبستگی و همکاری در بستر منازعه و مهاجرت اجباری را مطالعه کند. بعدتر این پژوهشگر دامنه تحقیقات خود را به دیاسپورای افغانهای ساکن کشورهای غربی هم گسترش داد. در نتیجۀ این مطالعات دنبالهدار است که او به تحلیل جنگ و بازسازی پس از جنگ در پرتو شبکههای اجتماعی و استراتژیهای اقتصادی میپردازد که مهاجران بسط میدهند.
الساندرو مونسوتی را در محافل آکادمیک ابتدا با پژوهشها و مقالات متعددش در حوزۀ افغانستانشناسی و به ویژه در حوزۀ مهاجرت افغانها میشناسند. کتاب جنگ و مهاجرت، نتیجه کار پژوهشی میدانی او در فاصله سالهای 1996 تا 2001 است و یکی از آثار مرجع در حوزه مردمشناسی افغانها به شمار میرود.  این اثر در سال 2004 از سوی انستیتوت قومنگاری نوشاتل (سوئیس) و انتشارات خانۀ علوم انسانی (پاریس) به زبان فرانسوی به چاپ رسیده و یک سال بعد، نشر راتلج ترجمۀ آن را به زبان انگلیسی منتشر کرده است.
مترجمان کتاب، این اثر را از روی نسخهی فرانسوی و همچنین نسخهی انگلیسی کتاب که به دست خود نویسنده بازخوانی شده، برگردان کرده است. 
علی واعظی یکی از مترجمان در رابطه به چاپ این کتاب در صفحه فیسبوکش نوشته است: «امیدواریم این اثر برای علاقهمندان علوم اجتماعی، به خصوص دوستداران حوزههای مردمشناسی و جامعهشناسی، پژوهشگران و دانشجویان مفید واقع شود.»
او همچنین گفته است: «ما این ترجمه را به خاطرۀ آوارگان و بازماندگان نسل‏کشی مردم هزاره تقدیم می‏کنیم؛ آنها که رنجها بردند اما با مقاومت شجاعانه برای حفظ زبان و هویت خود به تعبیر هانا آرنت «پیشقراولان مردمان خویش» شدند. اگر نوشتن شیوهای از مقاومت علیه فراموشی است، امید داریم که این ترجمه گام کوچکی در این راستا باشد.»
این کتاب توسط انتشارات نسل نو در کابل نشر شده است.