صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برنامه هنری منع خشونت علیه اطفال و زنان برگزار شد

برنامه هنری منع خشونت  علیه اطفال و زنان برگزار شد

گزارش: جواد ماندگار
روز یکشنبه، تاریخ 8 حمل، نمایشگاهی تحت نام « برنامه هنری منع خشونت علیه اطفال و زنان» از سوی موسسه هنری و فرهنگی هنریار در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.  این برنامه شامل نمایش فلم کوتاه، نمایشگاه عکس و پرسش و پاسخ در مورد نقش هنر و فرهنگ در ساختار جامعه میشد.  درونمایهی فلمهای کوتاه در این برنامه اینگونه بود که نباید تفاوت جنسیتی بین زن و مرد قایل شد و نیز باید معیار انتخاب افراد در ادارههای دولتی استعداد  و شایستگی فرد باشد نه جنسیت، چون اینگونه یک قشر بزرگ جامعه عقب‌‌گرد فرهنگی و هنری خواهند داشت.
بخش دیگری این برنامه شامل نمایشگاه عکس میشد. در این نمایشگاه بیست و پنج عکس که کودکان کار در آنها به نمایش در آمده بود از رویا حسنی و آزیتا نجفی نمایش داده شد.
رویا حسنی یکی از عکاسان در گفتگو با روزنامه افغانستان ما گفت: «هدف این نمایشگاه عکس، توجه مخاطبین و مقامات مسئول به وضعیت ناهنجار کودکان در افغانستان است. کودکان کار در افغانستان آسیبهای اجتماعی فراوانی دیده و به دور از یک جامعه فرهنگی و هنری رشد کرده که این موضوع عواقب ناگوار را در پی دارد.»  
علی هنریار رییس موسسه هنریار که از برگزار کننده اصلی این برنامه بود. او پاسداری از هنر را سرچشمه فرهنگ دانست و افزود که هنر دوستان در تقویت هنر و فرهنگ تلاش همه جانبه نمایند تا جامعهای عاری از خشونت و افراطیت داشته باشیم. سخنران دیگر برنامه علی پرویز، رییس موسسه حمایت از کودکان بود و روی تاثیرگذاری تصویر که میتواند بلندگویی بروز احساسات درونی و بیرونی اطفال باشد صحبت کرد و گفت که عکس میتواند عاطفه هنری آنان را تقویت کند. 
همچنین عزیز نظامی روانشناس روی چگونگی عوامل خشونت در افغانستان صبحت نمود و نبود امنیت، بیعدالتی، مداخله اطرافیان و تقویت نگرش منفی در جامعه را باعث تولید خشونت و پرخاشگری در افغانستان دانست. در اخیر این برنامه به عکاسان و برگزارکنندگان تقدیرنامه توزیع گردید.