صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ: حفاظت از آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی در معرض خطر، نیاز جدی است

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ: حفاظت از آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی در معرض خطر، نیاز جدی است

افغانستان ما: محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که ما به حفاظت و مرمت آبدههای تاریخی و میراثهای فرهنگی درمعرض خطر، نیاز جدی داریم.
به گزارش آژانس باختر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درنشستی، ازمسوولان نهاد بین المللی حمایت ازمیراث های تحت خطر (الیف)، بنیاد فرهنگی آغاخان و نهاد دافا، به خاطر حمایت، سرعت و کیفیت کار پروژه بالاحصار کابل قدردانی کرده است .
همچنین سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که کار مرمت و ترمیم بالاحصار کابل را بنیاد فرهنگی آغاخان به حمایت مالی نهاد بین المللی حمایت از میراثهای تحت خطر (الیف)، پیش میبرد و درعین زمان موسسه دافا ،کار باستان شناسی این پروژه را در هماهنگی با ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام میدهد.
محمد طاهر زهیر، از نهاد های مذکور به خاطر حمایت، سرعت و کیفیت کار پروژه بالاحصار کابل، قدردانی کرده و یادآوری کرده است که در طول ۴۰ سال جنگ در افغانستان، میراثهای فرهنگی ملموس و نا ملموس آسیبهای فراوانی دیده است که نیاز به حفاظت، مرمت و ترمیم دارد.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این جلسه خواستار توجه و حمایت ویژه نهاد (الیف) در زمینه حفاظت، مرمت و ترمیم میراثهای فرهنگی و آبدههای تاریخی افغانستان شده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از منار پنجم و دیگر منارهای هرات و همچنان آبدههای تاریخی و میراثهای فرهنگیای که درگوشه گوشه افغانستان درمعرض خطر قرار دارد و آسیب دیده است، یاد کرده و گفته است که این میراثها به مراقبت و حفاظت جدی نیاز دارد.
آقای زهیر افزوده است که ما نیازمند آغاز کار استحکام، مرمت و ترمیم بالاحصارهای بلخ ، خوست، غزنی و دیگر ولایتهای کشور استیم و همچنان حفاظت و مرمت کاروان سرای شش پل، که بیشتر از هزار سال قدمت دارد، هده جلال آباد، پیکرههای بودا، مقبرهها و گنبدهای تاریخی به خصوص مرمت خانه و خانقاه پدر مولانا برای ما از اهمیت ویژه برخوردار است.
پس از آن، رییس نهاد (الیف) در رابطه به فعالیت های این نهاد معلومات داده وگفته است که الیف در سال ۲۰۱۷ به منظور حمایت از میراثهای تحت خطر، ایجاد شده است و هدف ایجاد این نهاد همکاری در راستای حفاظت از میراثهای فرهنگی افغانستان است.
وی افزوده که این نهاد در افغانستان روی ۱۲ پروژه به ارزش ۷ میلیون دالر امریکایی کار میکند و در نظر دارد که در آینده پروژههای بیشتر را در افغانستان زیر کار بگیرد.
سپس، مسوول موسسۀ دافا در رابطه به فعالیت های موسسه مربوط معلومات داده و گفته که دافا از دیر زمانی با افغانستان در زمینه حفاظت از میراثهای فرهنگی، همکاری میکند و اکنون نیز در پروژه باستان شناسی بالاحصار کابل مصروف کار است.
به همین ترتیب اجمل میوندی رییس خدمات فرهنگی بنیاد آغاخان در صحبتش گفته که آن نهاد در مدت ۲۰ سال کار در افغانستان، کار بیش از ۱۵۰ پروژه آبدههای مهم تاریخی را دراین کشور انجام داده است.
وی افزوده است که مرحله اول کار مرمت و ترمیم بالاحصار کابل ۴ سال را در بر خواهد گرفت و در نهایت در این ساحه پارک باستانشناسی نیز ایجاد خواهد شد .