صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فراخوان وزارت اطلاعات و فرهنگ برای طرح ساخت مقبره البیرونی و خانقاه پدر مولانا

فراخوان وزارت اطلاعات  و فرهنگ برای طرح  ساخت مقبره البیرونی  و خانقاه پدر مولانا

افغانستان ما: وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در فراخوانی از تمام شرکتهای مهندسی، مؤسسات فرهنگی، انجمنها و صاحبنظران خواسته است که در مورد ساخت دو مورد یاد شده نقشههای مهندسی، طرح و ایده بدهند.
در این اعلامیه آمده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد، مقبره دانشمند نامور کشور ابوریحان البیرونی را در شهر غزنی به سبک معماری دوره غزنویان و همچنین مجتمع فرهنگی و خانقاه پدر مولانا جلالالدین محمد بلخی را که شامل کتابخانه، سالن همایش، موزیم و یک محراب مسجد میشود را به سبک معماری دوره اسلامی اعمار و احداث نماید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است، بعد از ارزیابی هیأت داور، برای طرحهای مهندسی بهتر و برگزیده شده مبلغ سهصد هزار افغانی جایزه پرداخت خواهد شد.
چندی پیش مسوولان این وزارت در صحبت با رسانهها گفته بود، بر اساس دستور رییس جمهوری افغانستان بازسازی این دو بنا در ماه میزان سال آینده تکمیل خواهد شد.