صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع رونمایی شد

کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع رونمایی شد

افغانستان ما: کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع با حضور سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و شماری از مقامات عالی رتبه دولتی و شخصیتهای سیاسی، علمی و فرهنگی روز پنجشنبه 11 جدی درهوتل انترکانتیننتال کابل رونمایی شد.
بهگزارش دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، در مراسم رونمایی این کتاب شماری از اعضای کابینه، اعضای ستره محکمه، نمایندگان مردم در شورای ملی، اعضای لوی سارنوالی، اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اعضای کمیسیونهای انتخاباتی، نهادهای حقوقی، حقوق دانان، علما، اساتید دانشگاهها و فرهنگیان حضور داشتند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در مراسم رونمایی این کتاب، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را یک گام مهم در راستای تشریح قوانین کشور خواند و اظهار امیدواری کرد که این حرکت تداوم یابد و بر سایر قوانین کشور نیز شرح نوشته شود.
معاون رئیس جمهور گفت شرح قوانین باعث غنامندی و توسعه دانش حقوقی در کشور میشود و برای فهم درست قوانین در زمان تطبیق آن، یک نیاز و ضرورت جدی است.
وی افزود که شرح قوانین همچنین باعث میشود که مشکلات قوانین از لحاظ شکلی و محتوایی در مرحله تطبیق بررسی شود و اگر قوانین در مرحله تطبیق با مشکل مواجه بود و یا مطابق نیازهای اساسی جامعه تدوین نشده بود، تعدیل آن پیشنهاد شود.
آقای دانش از نویسندگان شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع تشکر و قدردانی کرد و گفت، امیدواریم که نشر این کتاب باعث غنامندی دانش حقوقی در کشور شود و نهادهای آموزشی، عدلی و قضائی کشور از آن بهره مند شوند.
معاون رئیس جمهور در این مراسم همچنین ضرورت تدوین و روند تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع را توضیح داد و آن را یک حرکت مهم در راستای تأمین حقوق شهروندان و احترام گذاشتن به عقاید و باورهای آنان دانست و از همه کسانی که در تهیه، تدوین و تصویب آن نقش داشتند، تشکر کرد.
وی گفت که این قانون جنبههای مهم حقوقی و فقهی داشت و نیاز بود که بر آن شرح نوشته شود و سه سال تلاش مداوم نویسندگان منجر به تدوین شرح آن شد.
وی افزود که بنیاد اندیشه به منظور تقویت پژوهش و تولید اندیشه ایجاد شده و از سال 1394 تا کنون در زمینه های مختلف آثار علمی زیادی تولید و نشر کرده است و در مورد شرح قوانین علاوه بر شرح قانون احوال شخصیه، شرح قانون مدنی و شرح کود جزا را نیز تحت کار دارد.
آقای دانش با اشاره به اینکه گروه طالبان و شماری دیگر از حلقات حرف زدن از یک مذهب خاص و یا گروه قومی خاص و مطرح کردن حقوق آنها را باعث اختلاف و موجب تفرقه میدانند، گفت که احترام گذاشتن به عقاید و باورهای همدیگر و تأمین حقوق آنها، نه تنها باعث تفرقه و نفاق نمیشود، بلکه همپذیری و وحدت ملی را بیشتر تحکیم میکند.
وی افزود که مطابق قانون اساسی کشور، پیروان تمام مذاهب کشور حق دارند که مطابق مذهب خود احوال شخصیه خود را تنظیم کنند و از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز در مراسم رونمایی کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع سخنرانی کرد و ضمن اظهار قدردانی از سرور دانش، معاون رئیس جمهور برای توجه جدی به مسائل علمی و فرهنگی، تألیف و نشر شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور خواند.
وی رسمیت یافتن مذهب شیعه و تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع را احترام گذاشتن به بخش بزرگی از شهروندان و در راستای احترام گذاشتن به تنوع قومی و فرهنگی خواند و گفت موجودیت قانون احوال شخصیه اهل تشیع برخلاف دیدگاه برخی حلقات، سبب وحدت و احترام متقابل بین شهروندان کشور میشود.
داکتر محمد امین احمدی، ناظر علمی شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع و رئیس دانشگاه ابن سینا نیز در سخنرانی خود از توجه آقای دانش، معاون رئیس جمهور و بنیاد اندیشه در امر چاپ و نشر شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع و نیز نویسندگان این شرح قانون ستایش کرد.
وی با اشاره به اینکه سرنوشت شهروندان یک کشور و یا یک بخشی از جامعه انسانی از وضع قوانین متأثر میشود گفت قوانین باید بر مبنای احترام به کرامت انسانی و بهبود سرنوشت انسانی یک جامعه تهیه شود و وی با توجه به این رویکرد، از روند تدوین شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع نظارت کرده است.
داکتر احمدی اما گفت که قانون احوال شخصیه اهل تشیع شامل کل حقوق پیروان این مذهب نمی شود و افزود که حفظ حقوق اساسی شهروندان کشور و از جمله جامعه تشیع افغانستان، در فرایند تحولات سیاسی، نباید بر مبنای مذهب تعریف شود.
عبدالقادر عدالتخواه، عضو ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان نیز در محفل رونمایی از شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع سخنرانی کرد. وی نقش سرور دانش، معاون رئیس جمهور را در تدوین، تصویب و توشیح قانون احوال شخصیه اهل تشیع اثر گذار خواند و گفت: من شاهد بودم که چگونه ایشان مراحل مختلف این قانون را از مرحله تدوین تا توشیح آن پی گیری می کرد.
وی تدوین و چاپ شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را یک اقدام شایسته خوانده گفت این شرح قانون مطابق اصول نگارش و با استفاده از منابع فراوان و معتبر و با شیوه علمی تهیه شده است.
آقای عدالتخواه ضمن تشویق قضات، سارنوالان، و وکلای مدافع به مطالعه شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، به توجه دولت در تهیه و تدوین شرح قوانین نافذه کشور نیز تأکید کرد.
داکتر عبدالله شفایی، یکی از نویسندگان شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، در سخنرانی خود در این مراسم، از روند تهیه طرح و نقشه تحقیق، روند تدوین و تألیف این شرح قانون و نیز استقبال و حمایت آقای دانش معاون رئیس جمهو از طرح موضوع و کمک بنیاد اندیشه در نشر و چاپ آن سخن گفت.
آقای شفایی از نظارت علمی داکتر محمد امین احمدی بر فرایند تدوین شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع به نیکی یاد کرد و گفت که وی با دلسوزی و دقت تمام برچگونگی این روند نظارت کرد.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه کشور یکی دیگر از سخنرانان این محفل بود که تدوین شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را گام بلند و سازنده و نیز قانون احوال شخصیه اهل تشیع را یکی از دستاوردهای مهم قانون اساسی افغانستان خواند که به گفته وی سبب وحدت و انسجام بیشتر مردم افغانستان میگردد.
آقای معنوی تهیه و تدوین شرح قوانین نافذه کشور را یکی از اولویت های اساسی وزارت عدلیه خواند و گفت نیاز جدی است که برای قوانین نافذه کشور در عرصه های مختلف، شرح تهیه شود تا روند تطبیق درست قانون و نیز فهم بهتر از آن میسر گردد.
وزیر عدلیه از آقای دانش معاون رئیس جمهور نیز برای همکاری در تهیه شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع و نیز اساسی که وی برای تدوین قوانین در وزارت عدلیه به جا گذاشته است قدر دانی کرد .
گفت بخشی از دستاوردهای دولت افغانستان در دو دهه اخیر مرهون توجه و تدبیر آقای دانش است.
آیت الله واعظ زاده بهسودی، به عنوان آخرین سخنران این محفل، نخست تدوین و چاپ شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع را به جامعه علمی کشور تبریک گفت و ضمن اظهار قدردانی از نقش آقای دانش در توسعه و بسط امور فرهنگی و علمی، از همه کسانی که به نحوی در تدوین، تصویب و توشیح قانون احوال شخصیه اهل تشیع نقش داشته اند قدر دانی کرد.
وی گفت، همانطوری که برای تطبیق قانون موجودیت قوه مجریه یا حکومت نیاز است برای فهم درست، شرح قوانین یک نیاز مبرم است.
آیت الله بهسودی با اشاره به این که اساس فقه اسلامی برمنبای تساهل و تسامح بنا نهاد شده است گفت که از نگاه وی همه شهروندان کشور در دایره امت اسلامی قرار دارند و نگاه متصلبانه به امور دینی و فقهی نمی تواند به وحدت و اخوت اسلامی بین مردم مسلمان افغانستان کمک کند.
این محفل با دعائیه آیت الله واعظ زاده بهسودی ختم شد و در ختم محفل شماری از کسانی که در تهیه و تدوین شرح قانون احوال شخصیه نقش داشتند، با اهدای لوح تقدیر توسط آقای دانش معاون رئیس جمهور تمجید شدند.
شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع توسط دکتر عبدالله شفایی، دکتر محمد علی جویا و دکتر عبدالله جعفری، از حقوق دانان برجسته کشور در چهار جلد نوشته شده و دکتر محمد امین احمدی، رئیس دانشگاه ابن سینا، نظارت علمی آن را به عهده داشته است.
این شرح قانون به همکاری مادی و معنوی شخص سرور دانش، معاون رئیس جمهور و توسط بنیاد اندیشه چاپ و نشر شده است.