صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دُر محمد کشمی، خواننده محلی سرشناس افغانستان درگذشت

دُر محمد کشمی، خواننده محلی سرشناس افغانستان درگذشت

مقامهای محلی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان تایید کردند که دُر محمد کشمی محلیخوان (فولکلور) مشهور این ولایت در (۲۵ میزان) درگذشته است.
نقیبالله ثاقبیار، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان به بیبیسی گفت که آقای کشمی در ۸۸ سالگی به دلیل بیماری در شفاخانهای/ بیمارستانی ولایت تخار در همسایگی بدخشان درگذشت.
او درگذشت آقای کشمی را "ضایعه بزرگ" برای موسیقی و هنر افغانستان خواند و گفت که این محلیخوان افغانستان، حدود ۵۰ سال در راستای ترویج و آموزش موسیقی" نیریز" تلاش کرد.
به گفته او موسیقی نیریز نوع موسیقی نرم و آرام است که در آن سازهایی مثل تنبور، طبله و رباب استفاده میشود.
او گفت که آقای کشمی شاگردان زیادی در این عرصه تربیت کرده و آثار زیادی نیز از او به جا مانده است.
شیوای شرق، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز به بیبیسی گفت که آقای کشمی بیشتر از نیم قرن در راستای ترویج، نهادینه کردن و پاسداری از موسیقی بومی افغانستان زحمت فراوان کشید.
آقای شرق گفت که این محلیخوان افغان، با شاعران حوزه شمال شرق آشنایی کامل داشت و از سواد و خوانش (خواندن) درست سرودهها برخوردار بود و همچنین در گزینش اشعار استعداد قوی داشت.
به گفته او، آقای کشمی در نواختن آلات موسیقی همانند "بنجو" و "غیجک" و همچنین دوتار مهارت ویژه داشت.
از این خواننده بیشتر از هزار اثر و خواندن باقی مانده است. آهنگهای بجا مانده از آقای کشمی در شبکههای اجتماعی قابل دسترس است.
در ولایت بدخشان موسیقی محلی از رونق خوبی برخوردار است. مردم این دیار با آمدن بهار و روزهای عید در دشت و دامن، تپههای سرسبز و باغها میزبان آوازخوانان محلی و برنامههای ویژه موسیقی هستند.
خوانندههای محلی با برگزاری مراسم آواز خوانی هزینه زندگی خود را تامین میکنند. مردم ولایتهای شمال شرقی به صدای موسیقی این محلیخوانها عادت کردهاند و به خصوص در روزهایی مثل عید لحظه شماری میکنند تا بار دیگر طنین دلنواز طبله، تنبور، غیجک و رباب را بشنوند، سازهای محلی که در ولایتهای بدخشان، تخار، کندز و بغلان طرفداران بیشمار دارند.