صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارگردان «محمد رسول الله(ص)» با ساخت این فلم به کسی باج نمی دهد

کارگردان «محمد رسول الله(ص)» با ساخت این فلم به  کسی باج نمی دهد

فلم «محمد رسول الله(ص)» از ثانیه اول معلوم است که چه می کند. فلم به درستی تبلیغ اسلام می کند و این کار را بلد است. مخاطب فلم فقط مسلمانان نیست. حتی فلم روی بی دین ها هم کار میکند.
مسعود فراستی درباره فلم سینمایی «محمد رسول الله(ص)» در برنامه سینمایی هفت گفت: امروز نقد فلم الرساله رو خواهیم داشت. فلم پیام یا محمد رسول الله. من بدون هیچ پلک نزدنی این فلم را در سه ساعت دیدم. زیرا سینما باعث شد بدون هیچ کاری فقط و فقط فلم را ببینم. منی که معروفم به اینکه تحمل ندارم پنج دقیقه فلم را ببینم یک ضرب سه ساعت این فلم را دیدم.
وی ادامه داد: فلم از ثانیه اول معلوم است که چه می کند. فلم به درستی تبلیغ اسلام می کند و این کار را بلد است. مخاطب فلم فقط مسلمانان نیست. حتی فلم روی بی دین ها هم کار میکند. فلم امروزی است و تکنیک خوبی هم دارد. من فکر می کردم فلم خوب است. اما خوب نیست. خیلی خوب است.
در این برنامه ناصر هاشم زاده نیز اظهارداشت: من به سال هایی فکر می کنم که ایدئولوژی های گوناگون در ایران خود را گسترش می دادند. در این میان اسلام و تفکر اسلامی مهجور بودند. اما با آمدن فلم الرساله به یک باره یک اتفاق بزرگ افتاد. یک پشتوانه تاریخی برای این اعتقادات به وجود آمد. یک فلم خوب با یک اسم خوب. پیام. این فلم با یک گویش دراماتیک چیزی که می دانیم را مجددا می بینیم. پیام در این فلم اصالت داده شده است. و بدون اینکه حضرت رسول را ببینیم پیام او را می فهمیم.
محمد تقی فهیم نیز در این برنامه عنوان داشت: سه مورد در عقاد وجود داشت. او دغدغه این موضوع را داشته. او با سبک زندگی اسلامی در غرب تحصیل می کند و با دیدن فهم غلط امریکایی ها از اسلام این مساله را پیدا می کند که اسلام درست را معرفی کند. دوم مساله او داشتن پیام و محتوا در سینما بوده و سومین مساله موضوع سرگرمی بوده است. این سه عامل با هم به همراه باور و اعتقاد و تخصصش باعث می شود که بتواند این فلم را بسازد و به نوعی به اسلام ادای دین می کند.